Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 23. 4. 2018

23. dubna
2018

ve 14,30 hod. (NB11)

Přítomni:       Ing. Hana Chylíková, Ph.D., PhDr. Blanka Volfová, Milada Zmeková

Omluveni:      Miroslava Otavová, prom. mat.

Program:

1) Materiály na příští KR – 24.4.18
2) Seminář na téma „REALIZACE EVROPSKÉ SMĚRNICE GDPR V PODMÍNKÁCH VOS“ – 22. 5. 2018 od 10:00 – zúčastní se PhDr. B. Volfová
3) Kolektivní smlouva
4) Různé

ad 1) Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 24.4.18 – bez připomínek.

ad 2) Semináře na téma GDPR v podmínkách VOS se zúčastní PhDr. B. Volfová.

ad 3) Letos končí platnost KS. Proběhnou jednání o nové podobě KS, budou následovat úpravy a dojde k její aktualizaci.

ad 4) Karty pro důchodce – bývalé zaměstnance VŠE (s možností využití ve všech stravovacích zařízeních VŠE) zajistí výpočetní centrum.

Pí M. Zmeková zjistí, zda jsou již k dispozici a kde.

Příští schůze výboru se koná v pondělí 14.5.18 v 14,30 hod. na NB11.

V Praze dne 23. 4. 2018
zapsala B. Volfová