Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 28.6.2017

28. června
2017

ve 12,15 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová, Volfová, Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého kolegia rektorky (13. 6. 2017) – Vol
  2. Mobiliář místnosti NB11
  3. Různé

ad 1)

  • PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.
  • Benefity v oblasti telekomunikačních služeb – vyhrál Vodafone, T-Mobile podal námitku, kterou řeší Úřad na ochranu hospodářské soutěže, mělo by se vyjasnit po prázdninách.

ad 2)

Výbor projednal změny ve vybavení místnosti VOS NB11 – další pracovní stůl a počítač (přesun z NB247), objednání skříněk do prostoru nade dveřmi – zařídí a objedná
Ing. Chylíková, Ph.D.

ad 3)

Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná v pondělí 18. 9. 2017 v 14,30 hod. na NB11.

V Praze dne 28. 6. 2017
Zapsala B. Volfová