Zápis z jednání výboru ZO VOS VŠE konaného dne 9.5.2016

9. května
2016

v 13,15 hod. (NB11)

Přítomni: Chylíková, Otavová, Volfová, Zmeková

Program:

  1. Informace z minulého KR
  2. Materiály na kolegium rektorky – 10.5.16
  3. Informace z České spořitelny – nové podmínky (Chyl)
  4. Různé

 

ad 1)
PhDr. Volfová podala informace z minulého kolegia rektorky. Všichni obdrželi mailem materiály i zápis.

ad 2)
Výbor ZO VOS projednal materiály na kolegium rektorky dne 10.5.16 – bez připomínek.

ad 3)
Ing. Chylíková, Ph.D. informovala výbor o změnách podmínek vedení účtu v České spořitelně. Společně s dr. Volfovou zjistí možnosti výhodnějších podmínek vedení účtu – schůzka v ČS proběhne ve čtvrtek 26.5. v 15 hod.

ad 4)
Příští zasedání výboru ZO VOS VŠE se koná 20. 6. 2016.

V Praze dne 12. 5. 2016

Zapsala B. Volfová