Hledat
Pokročilé hledání

Elektronické informační zdroje dostupné na VŠE

Zobrazit: seznam informačních zdrojů | tematické oblasti | návody k EIZ

Albertina a Report

Popis zdroje vložen (aktualizován): 8. 3. 2016

Popis zdroje:

Průběžně aktualizovaná databáze Albertina mapuje všechny podnikatelské subjekty i nevýdělečné organizace v České republice, kterým bylo přiděleno identifikační číslo organizace (IČO). Všechny subjekty jsou v databázi charakterizovány svým jménem, adresou, předmětem podnikání (oborem činnosti) a řadou dalších údajů, vybrané subjekty pak mají k dispozici navíc i účetní dokumenty, kontaktní osoby, informace o dlužnících a další unikátní údaje.

Program Report je určen k analýze četnosti vybraných údajů z databáze Albertina. Poskytuje grafické a tabulkové znázornění frekvence výskytů hodnot ve vybraném souboru firem, přičemž dovoluje pracovat se dvěma údaji současně. Program je určen k rychlému a snadnému odhalení charakteristik vybraného segmentu firem a k jejich prezentaci a následnému využití díky exportům výsledků do XLS nebo PDF formátu. Program Report umožní např. zjistit, jaká je struktura portfolia vlastních zákazníků z hlediska regionálního, právní formy, kategorie ročního obratu nebo počtu zaměstnanců. Následně pak tato analýza může sloužit jako kritérium pro výběr potenciálních nových zákazníků v databázi Albertina.

Program Report pracuje se soubory ve formátu DBF (tento formát musíme zvolit při exportu požadovaných záznamů z databáze Albertina), které obsahují údaje z databáze Albertina.

Druh zdroje: faktografické údaje

Dostupnost:

Pro studenty: Y:W32MenuInformacni zdrojeAlbertina
Pro zaměstnance: Plocha → Programy → Menu → Informacni zdroje → Albertina
Externím čtenářům není tento zdroj dostupný.

Periodicita aktualizace: měsíčně

Návody k použití elektronických informačních zdrojů dostupných na VŠE:
Pomůcky:prezentace základních postupů vyhledávání
návod v PDF
prezentace základních postupů vyhledávání (autorem je Bisnode Česká republika, a.s.)

Tematické oblasti:
podniky