Termíny

4. 11. 2017 - Den s VŠE

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Varování: Zpráva není aktuální (vypršela platnost).

Možnost ubytování v Hlávkově koleji (2012/2013)

V souladu s nadační listinou poskytne i v roce 2012/2013 nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových částečnou úhradu kolejného vynikajícím studentům pražských vysokých škol ubytovaným v Hlávkově koleji.

Zájemci z řad studentů doktorského studia nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli (dle podmínek nadace) mají možnost se přihlásit u proděkana pro vědu své fakulty do 7. května 2012. (Ve výjimečných případech lze předložit i žádost studenta magisterského studijního programu.)

Vyplněný formulář přihlášky (viz příloha) je třeba mít potvrzený od vedoucího pracoviště. Seznam žadatelů o ubytování (včetně formulářů) doporučených rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze bude odevzdán hromadně na ČVUT.

Podrobné informace o Hlávkově nadaci najdete na adrese: www.hlavkovanadace.cz.

Další informace a formulář:

www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/hlavkova-kolej