Co se děje na VŠE?

21. 11. 2017 - 28. 11. 2017 - Informační schůzky o možnostech studia v zahraničí

23. 11. 2017 - VŠE hledá talent

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Varování: Zpráva není aktuální (vypršela platnost).

28. 2. 2017: Uzávěrka přihlášek na navazující magisterský obor International Management – CEMS

Navazující magisterský studijní obor International Management vyučovaný plně v angličtině realizuje  Fakulta podnikohospodářská. Východiskem studijního oboru International Management je mezinárodní program CEMS MIM (Master in International Management). Nedílnou součástí studia je zahraniční semestrální pobyt na jedné z partnerských univerzit aliance CEMS.

Více informací: http://cemsmim.vse.cz/