Hledat
Pokročilé hledání

Varování: Zpráva není aktuální (vypršela platnost).

13. 12. 2017: Volba děkana FIS na funkční období 2018-2022 (FIS)

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2018–2022.

Vyhlášení volby bylo schváleno na zasedání AS FIS VŠE 15. 11. 2017.

Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta: do 29. 11. 2017 do 12:00.

Zasedání AS FIS VŠE s volbou kandidáta na funkci děkana: 13. 12. 2017 od 9:00 v zasedací místnosti FIS NB 468.

Přihlášky uchazečů o funkci děkana FIS se odevzdávají v zalepené obálce, označené „Volba kandidáta na funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze“, prostřednictvím podatelny VŠE, náměstí Winstona Churchilla 4 v Praze 3 na jméno předsedy volební komise (Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.).

Přihlášky uchazečů musí mít písemnou formu a musí obsahovat výslovný písemný souhlas a podpis uchazeče se zařazením na volební listinu uchazečů o funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky

Vysoké školy ekonomické v Praze. Přihláška musí obsahovat:

  • Životopis se základními osobními údaji
  • Korespondenční adresu uchazeče
  • Stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období děkana

V případě uchazeče narozeného před 1. 12. 1971 je součásti přihlášky i souhlas uchazeče s doložením předpokladu pro výkon funkce děkana dle zákona č. 451/1991 Sb.

Uchazeči, kteří splní předepsané náležitosti, budou volební komisí písemně vyzváni k účasti na společné veřejné prezentaci svých programů před akademickou obcí Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Volební komise pro volbu děkana FIS:

  • Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D. (předseda)
  • doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
  • Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D.
  • Adam Dolejš
  • Štěpán Staněk