Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Varování: Zpráva není aktuální.

Sara Karimzadeh z Íránu povede volitelný kurz Sociology (KMPS FPH)

Katedra manažerské psychologie a sociologie (KMPS) vypisuje pro zimní semestr 2018/19 volitelný kurz 3PS622 Sociology vyučovaný v angličtině. Kurz bude zaměřený na inovativní výzkum v oblasti společenské odpovědnosti podniků (CSR) a povede ho Sara Karimzadeh z Tabrzi University v Íránu.

Kurz se skládá ze dvou vzájemně propojených částí. V první části je pozornost zaměřena na historii, vývoj, principy a různé přístupy společenské odpovědnosti podniků a dále na pojmy, teorii a typy společenské odpovědnosti, které pomáhají propagovat myšlenku odpovědnosti v různých situacích.

Ve druhé části kurzu je hlavní důraz kladen na inovativní výzkum, jeho kořeny, koncepci a roli v soudobé společnosti. Cílem kurzu je poukázat na význam inovačního výzkumu – nejen z pohledu laboratorního prostředí, ale také z hlediska přirozeného prostředí a společnosti. Kapacita kurzu je 20 studentů. Detailní informace o kurzu jsou k dispozici v InSISu.