Termíny

4. 11. 2017 - Den s VŠE

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Mezinárodní konference mladých badatelů již podvanácté na VŠE

21. 5. 2008 - 21. 5. 2008 - Ve čtvrtek 29. 5. 2008 se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) uskutečnil již dvanáctý ročník mezinárodní konference mladých badatelů "Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů".

Konferenci připravili interní doktorandi Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka za podpory Fakulty mezinárodních vztahů VŠE (FMV), Centra evropských studií, Nadace Konrada Adenauera a Českého sdružení pro Spojené národy. Již podruhé se konference konala jako součást Výzkumného záměru FMV "Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky".

Doktorandi tak získají dvojí příležitost - jednak na konferenci vystoupí a jejich příspěvek je publikován v recenzovaném sborníku, jednak získají neocenitelné zkušenosti s vlastní organizací mezinárodní konference. Cílem konference je podpořit vzájemnou výměnu názorů a zkušeností studentů (doktorandů) mezinárodních vztahů především z evropských zemí v současném dynamicky se vyvíjejícím systému mezinárodních vztahů. Toto setkání se dá navíc využít pro navázání cenných kontaktů s lidmi podobného odborného zaměření a napomůže vytvoření praktických pracovních vztahů mezi mladými lidmi z řady zemí. Konference rovněž přispívá k dobrému jménu FMV, potažmo celé VŠE.

Slavnostní zahájení konference za účasti představitelů FMV a dalších spolupořádajících institucí proběhlo 29. 5. 2008 od 9:30 v místnosti 212 v Rajské budově, samotná konference se pak konala od 10:00 do 17:45 v místnostech 230-234 ve Staré budově.

Konference byla otevřena také všem studentům a pedagogům VŠE i zájemcům z řad široké veřejnosti. Probíhala v angličtině a nebyla tlumočena.

Více informací o programu konference a nabídce panelů naleznete na icys.vse.cz.

Fotogalerie: