Zpravodaj VŠE

Společný Den otevřených dveří všech fakult se koná již tuto sobotu

19. 3. 2018 - Vysoká škola ekonomická v Praze otevře své dveře všem zájemcům o bakalářské studium tentokrát v sobotu 24. března. Informace o studiu a studentském životě na VŠE poskytnou zájemcům zástupci všech šesti fakult, odborných pracovišť i současných studentů, a to od 8 do 14 h v atriu Rajské budovy. Více


4 otázky o akreditaci EPAS pro děkana FMV VŠE

15. 3. 2018 - Před pár dny obhájila Fakulta mezinárodních vztahů prestižní mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business – Central European Businees Realities na maximální možné období 5 let. Co to vůbec EPAS je? Jaký význam takové akreditace mají? A jaké to je, být v "klubu" osmi mimořádných univerzit z celého světa? Zeptali jsme se pana děkana... Více


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Rozvoj VŠE ESF

13. 3. 2018 - Na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE), a to na fakultách v Praze i Jindřichově Hradci, probíhá od 1. června 2017 pětiletý projekt Rozvoj VŠE ESF podpořený z evropských fondů. Jeho ambiciózním cílem je posílit VŠE v oblasti manažerského a ekonomického vzdělávání a udržet ji ve vedoucím postavení v regionu střední a východní Evropy. Více


Francouzský program MBA-MAE na VŠE

11. 3. 2018 - VŠE je jedinou institucí v ČR, kde je možné studovat program MBA ve francouzštině. Program je řádně akreditován ve Francii a v ČR získal akreditaci CAMBAS České asociace MBA škol. Studium je určeno zejména absolventům nemanažerských studijních oborů vysokých škol, kteří si přejí získat další kvalifikaci. Více


VŠE má tři nové docenty

7. 3. 2018 - V úterý 6. března předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekrety třem novým docentům. Více


VŠE zve na veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

7. 3. 2018 - Na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) se uskuteční další veřejný veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Na veletrhu se ve dnech 13. až 15. března představí sto dvacet zaměstnavatelů. Stánky firem budou pro studenty a absolventy z VŠE i jiných vysokých škol otevřeny každý den od 10 do 16:30 hodin. Vstup je zdarma. Více


Tým statistiků podpořil charitu

6. 3. 2018 - Tým vyučujících z katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze se v noci z pátka 2. března na sobotu 3. března zúčastnil charitativní akce na podporu nemocných závažnou civilizační chorobou. Více


Nová prorektorka pro strategii

27. 2. 2018 - Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., přebírá od 1. 3. 2018 funkci prorektorky pro strategii od dosavadního prorektora doc. Ing. Jakuba Fischera, PhD., který byl zvolen děkanem Fakulty statistiky a informatiky. Více


7. 3. 2017: Den otevřených dveří pro zájemce o studium v angličtině na VŠE

26. 2. 2018 - VŠE nabízí možnost studia v angličtině v bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském i postgraduálním studiu. Den otevřených dveří pro bakalářské a navazující magisterské programy se uskuteční ve středu 7. března 2018 v Rajské budově VŠE. Více


Doc. Mejzlík zvolen děkanem FFÚ

23. 2. 2018 - Akademický senát Fakulty financí a účetnictví zvolil dne 23. února 2018 kandidátem na děkana pro funkční období 2018 – 2022 doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. Druhé období panu děkanovi začne 1. dubna 2018. Více


Zemřel prof. Pilný, první děkan Fakulty financí a účetnictví

22. 2. 2018 - Ve věku nedožitých 90. let zemřel prof. Ing. Vladimír Pilný, CSc., jeden ze zakladatelů katedry účetnictví, první děkan Fakulty financí a účetnictví a první prezident Komory auditorů ČR. Poslední rozloučení s panem profesorem se koná v pondělí 26. února 2018 ve 12,00 ve Strašnickém krematoriu. Více


FMV obhájila prestižní mezinárodní akreditaci EPAS

20. 2. 2018 - Fakulta mezinárodních vztahů obhájila prestižní mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business – Central European Businees Realities na maximálně možné období 5 let. Více


VŠE pomáhá studentům se zdravotním, studijním a jiným znevýhodněním

19. 2. 2018 - Již přes deset funguje na VŠE Středisko handicapovaných studentů (SHS), které pomáhá studentům a uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami. Poskytuje jim podporu při integraci do běžného studia, kdy i přes svá zdravotní a jiná znevýhodnění musí splnit standardní studijní požadavky jako ostatní studenti. Pracovníci SHS jsou k dispozici osobám s postižením zraku, sluchu, s omezenou možností pohybu, se specifickými poruchami učení (SPU), s poruchami autistického spektra, s psychickým onemocněním i osobám s chronickým onemocněním. Více


5 otázek pro paní rektorku Hanu Machkovou

13. 2. 2018 - Začátek roku 2018, start letního semestru i znovujmenování paní rektorky do funkce je příležitostí pro zhodnocení uplynulého období i vyhlídky do nejbližší budoucnosti. Jaký byl pro VŠE rok 2017, co nás na jaře čeká nebo co paní rektorka přeje studentům? Odpovědi najdete v rozhovoru. Více


Podnikaví studenti sklízí mezinárodní úspěch

9. 2. 2018 - Znají je v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN), v barcelonském muzeu CosmoCaixa i v elektrárně Dukovany. Vyvíjí a nabízí speciální zařízení – mlžné komory zobrazující běžně neviditelnou dráhu elektricky nabitých částic. Řeč je o studentovi VŠE Valeryi Mezentsevovi a studentech ČVUT Ondřeji Zbytkovi a Ondřeji Svobodovi a o jejich veleúspěšném startupu, společnosti Nuledo. Více


V roce 2017 vyslala VŠE do zahraničí opět více než 1000 studentů

8. 2. 2018 - Nenechte si ujít jedinečnou příležitost studovat v zahraničí, poznat jinou kulturu, nové kamarády a třeba se i trochu osamostatnit. VŠE vám stejně jako v předchozích letech umožňuje vyjet na semestrální výměnné pobyty na téměř 250 prestižních partnerských školách po celém světě. Přihlášky se podávají v průběhu února. Více


Využijte individuální konzultaci s kariérní poradkyní

2. 2. 2018 - Nevíte, kam nasměrovat vaše kariérní kroky nebo už nějakou představu máte, ale nejste si jistí, že jste se vydali správným směrem? Využijte osobní konzultaci s kariérní poradkyní, která s vámi probere vše, co vás ke vstupu na trh práce zajímá. Společně najdete odpovědi např. na otázky jak zjistit, jaké zaměstnání vůbec chcete, jak s hledáním práce začít nebo jak napsat životopis na míru atd. Více


Rozhovor s paní rektorkou u příležitosti jejího jmenování pro druhé funkční období

30. 1. 2018 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes předal jmenovací dekret prof. Ing. Haně Machkové, CSc. Ve funkci rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze tak pokračuje i ve druhém funkčním období. Jmenování nabývá účinnosti 1. dubna 2018 a potrvá do 31. března 2022. Více


Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

26. 1. 2018 - Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) patří k nejuznávanějším fakultám se zaměřením na byznys a management ve střední a východní Evropě. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění v mezinárodních korporacích, v malých a středních podnicích, kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní firmy. Více


Za profesorem Lubomírem Cyhelským

24. 1. 2018 - Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické s lítostí oznamuje, že 22. ledna 2018 zemřel ve věku 88 let dlouholetý vynikající představitel statistického oboru na VŠE, pan prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. Více


Stránky: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 další