Co se děje na VŠE?

21. 11. 2017 - 28. 11. 2017 - Informační schůzky o možnostech studia v zahraničí

Hledat
Pokročilé hledání

Zpravodaj VŠE

Bakalářské studium - Fakulta informatiky a statistiky

16. 1. 2015 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2015/2016 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky se koná v pátek 23. ledna 2015 od 10,00. Více


Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

11. 1. 2015 - Na Fakultě podnikohospodářské VŠE (FPH) si zájemci o bakalářské studium mohou vybírat z řady bakalářských studijních oborů. Více se o studiu na fakultě mohou zároveň dozvědět během dne otevřených dveří, který se uskuteční 16. ledna 2015 v 10:00 a 13:00 v žižkovském areálu VŠE. Více


Úspěch programu MBA Fakulty podnikohospodářské VŠE

8. 1. 2015 - Program MBA FPH VŠE uspěl v prestižním mezinárodním žebříčku Eduniversal Best Masters & MBA’s Ranking 2014/15. V regionu střední a východní Evropy byl fakultní MBA program vyhodnocen jako třetí nejlepší.  Více


Slavnostní zahájení akademického roku studentů bakalářského studia NF na Pražském hradě Bakalářské studium - Národohospodářská fakulta

22. 12. 2014 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2015/2016 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Více


Pedagogická konference na VŠE

16. 12. 2014 - Dne 29. listopadu 2014 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze konal již 14. ročník pedagogické konference, která je tradičně pořádána katedrou finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE. Tématem letošní konference byly „Změny účetních předpisů v souvislosti s transpozicí evropských směrnic a rekodifikací soukromého práva“. Více


Předvánoční setkání rektorky a dětí z univerzitní školky Předvánoční setkání rektorky a dětí z univerzitní školky

15. 12. 2014 - V pátek 12. 12. navštívily rektorku prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc., děti z univerzitní školky VŠE. U stromečku si předali dárky a děti recitovaly básničky. Více


Setkání se středními školami na VŠE Setkání se středními školami na VŠE

15. 12. 2014 - V pátek 12. 12. se na VŠE poprvé sešli zástupci středních škol s představiteli VŠE i jednotlivých fakult. Cílem setkání bylo představit studijní obory a strategii VŠE ředitelům, zástupcům a výchovným poradcům středních škol. Zároveň se také osobně setkat s učiteli, kteří nyní vyučují i budoucí studenty VŠE. Více


Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

12. 12. 2014 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2015/2016 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.  Více


VŠE se setká se zástupci středních škol

11. 12. 2014 - Dne 12. 12. se na VŠE uskuteční setkání zástupců gymnázií a vybraných středních škol s ekonomickým zaměřením. Cílem setkání ředitelů, zástupců ředitelů a výchovných poradců bude představení studijních oborů VŠE, které bude možné studovat v akademickém roce 2015/2016.  Více


Logo xPORT Akcelerátor xPORT VŠE přijímá přihlášky

8. 12. 2014 - VŠE otevře 27. ledna 2015 nový univerzitní akcelerátor xPORT. Na škole tak vznikne nové pracoviště, které bude podporovat podnikání. Studenti i absolventi se se svými nápady či začínajícími start-upy mohou do akcelerátoru hlásit od 5. 12. 2014 do 18. 1. 2015 prostřednictvím formuláře. Více


International Fair 2014 a fotosoutěž na VŠE International Fair 2014 a fotosoutěž na VŠE

8. 12. 2014 - V úterý 2. prosince 2014 se v atriu Rajské budovy konal první International Fair pořádaný Oddělením zahraničních styků (OZS), na kterém se studenti blíže seznámili se studiem v zahraničí na partnerských školách VŠE. Více


Ohlédnutí za CEMS Annual Events

8. 12. 2014 - Ve dnech 27. – 29. listopadu 2014 se v Bruselu uskutečnilo jedno z nejdůležitějších zasedání globální aliance CEMS, tak zvaný CEMS „Annual Events“. Každý rok je vybrána jedna z 29 partnerských univerzit, která bude CEMS Annual Events hostit. V letošní roce se jednalo o belgickou Louvain School of Management. Více


Acta Informatica Pragensia Úspěch vědeckých časopisů VŠE

5. 12. 2014 - Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém posledním zasedání schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2015. Pro rok 2015 má VŠE v tomto Seznamu celkem 8 časopisů. Více


ESOP 2014: Slavnostní setkání oceněných studentů s vedením školy

4. 12. 2014 - Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2014 proběhlo v pondělí 24. listopadu 2014 v předsálí Vencovského auly na VŠE. Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových. Více


Vyhlášení nejlepších studentů IT oborů

3. 12. 2014 - Ve středu 3. prosince proběhlo na Katedře informačních technologií (KIT) FIS tradiční vyhlášení nejlepších studentů oborů studijního programu aplikovaná informatika, který katedra garantuje. Cílem tohoto pravidelného žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům. První tři studenti dostávají diplom, finanční  odměnu od děkana fakulty a věcné ceny od partnera žebříčku, kterým je letos společnost MSD. Studenti přebrali diplom z rukou děkana FIS doc. RNDr. Luboše Marka, CSc. a vedoucího KIT doc. Ing. Oty Novotného, Ph.D. Více


Financial Times European business school ranking 2014

2. 12. 2014 - V hodnocení Financial Times nejlepších evropských business school za rok 2014 se Vysoká škola ekonomická v Praze umístila na 77. místě. Žebříčky Financial Times jsou nejuznávanějšími hodnoceními vysokých škol u odborné veřejnosti. Více


2. Sněm Unie studentů VŠE Na VŠE proběhl 2. Sněm Unie studentů VŠE

1. 12. 2014 - Dne 27. 11. 2014 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze konal Sněm Unie studentů (US) VŠE. Hlavním bodem setkání byla volba osob do Kontrolní komise a přijetí dalších osm studentských spolků ke členství v US VŠE. Více


SHS na VŠE pomáhá většímu počtu studentů i absolventům

28. 11. 2014 - Přijímací zkoušky, speciálně upravené prostory i nabídky zaměstnání zprostředkovává handicapovaným studentům VŠE již sedmým rokem. Středisko handicapovaných studentů (SHS) na VŠE v letošním roce poskytlo tuto podporu 32 studentům se specifickými studijními potřebami. Na VŠE díky němu mohou studovat mladí lidé, kterým život ztěžuje zrakové, sluchové, pohybové a další postižení. Podpora handicapovaných studentů je nedílnou součástí CSR aktivit VŠE. Více


Vítězství CEMS studentů v BCG Strategy Cup

24. 11. 2014 - V pátek 14. listopadu 2014 se tým čtyř studentů oboru International Management/CEMS Sabina Kabusheva, Tomáš Kalenda, Karel Kotoun a Martin Žák, nazvaný SPITFIRE, zúčastnil soutěže BCG Strategy Cup, kterou pořádá Boston Consulting Group. Mezi silnou konkurencí 38 týmů z různých akademických programů jako například IES, CERGE-EI, ČVUT, nebo ostatních CEMS studentů se tým SPITFIRE prosadil a zajistil si vítězství. Více


Úspěch studentů VŠE – FMV v soutěži Popai Students Awards 2014 Úspěch studentů VŠE – FMV v soutěži Popai Students Awards 2014

24. 11. 2014 - Ve čtvrtek dne 20. listopadu 2014 byly vyhlášeny výsledky soutěže Popai Students Awards 2014. Ve studentské kategorii: „Návrh In store komunikační kampaně“ zvítězil studentský tým z VŠE – FMV ve složení: Martina Chumanová, Daniela Tomanová , Nguyen  Viet  Hung. Druhé místo obsadil též tým z VŠE – FMV ve složení: Martin Šárek, Kristýna Jedličková, Ekaterina Murzaykina. Třetí místo obsadil tým Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd. Více


Stránky: předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 další