Co se děje na VŠE?

21. 11. 2017 - 28. 11. 2017 - Informační schůzky o možnostech studia v zahraničí

23. 11. 2017 - VŠE hledá talent

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Zpravodaj VŠE

Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

6. 10. 2014 - Ve dnech 14. a 15. října se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) uskuteční veletrh ŠANCE. Vždy od 9 do 17 hodin budou mít studenti a absolventi VŠE možnost osobně se seznámit s pracovními nabídkami více než padesátky zaměstnavatelů. Dále mohou získat informace o stážích a trainee programech jednotlivých firem. Akce se uskuteční v 1. a 2. patře Rajské budovy. Více


Daruj krev na VŠE

2. 10. 2014 - Ve středu 8. října 2014 budou mít studenti a zaměstnanci Vysoké školy ekonomické (VŠE) možnost zúčastnit se charitativní akce s názvem „Daruj krev na VŠE“. Odběry budou probíhat od 8:00 do 11:30 hodin v místnosti NB 169 a bude je realizovat mobilní transfuzní stanice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Více


Účastníci setkání Evropské pobočky sítě MoC v Praze, 8. 9. 2014 Výroční setkání evropské pobočky sítě MoC na VŠE

1. 10. 2014 - Dne 8. září 2014 se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) konalo výroční setkání evropské pobočky sítě MoC, kterého se zúčastnilo 24 expertů z 12 evropských akademických institucí. Evropská pobočka sítě MoC vznikla jako odnož celosvětové sítě akademických institucí a byla založena proto, aby šířila myšlenky mikroekonomie konkurenceschopnosti (MoC, z anglického Microeconomics of Competitiveness), prováděla výzkumy v této oblasti a jejich výsledky využívala v evropském kontextu. Mgr. Tomáš Říčka, Ph.D., z Fakulty podnikohospodářské VŠE na setkání převzal předsednictví evropské pobočky sítě MoC pro období 2014 - 2015. V následujícím období budou prioritami Tomáše Říčky projektová spolupráce a výměna znalostí a zkušeností mezi členy evropské pobočky sítě MoC. Výroční setkání pořádala VŠE ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Společností pro právní a ekonomické vzdělávání v Praze. Více


Institut oceňování majetku při VŠE

29. 9. 2014 - Institut oceňování majetku (IOM) otevírá další ročník čtyřsemestrálních kurzů pro znalce a odhadce se zaměřením na oceňování podniků a nemovitostí. Novinkou letošního roku je dlouhodobý kurz Oceňování nehmotného majetku. Zájemci se mohou hlásit i do dalšího běhu již tradičních kurzů Oceňování nemovitých věcí a Oceňování podniku (obchodního závodu). IOM přijímá přihlášky právě v těchto dnech. Více


Logo xPORT Akcelerátor VŠE začíná přijímat projekty

23. 9. 2014 - Vysoká škola ekonomická v Praze otevře v lednu univerzitní byznys akcelerátor s názvem xPORT. Studenti i začínající firmy v něm najdou zázemí pro akceleraci svého podnikání a získání důležitých kontaktů. XPORT se představí na právě probíhajícím Týdnu studentských příležitostí. V pondělí 22. září zároveň spustil on-line registraci pro zájemce z řad studentů. Veřejnost může začínat posílat přihlášky v průběhu října. Více


Noví studenti CEMS již zahájili semestr

18. 9. 2014 - Akademický rok 2014/2015 zahájil nový ročník studentů oboru International Management / CEMS na VŠE v Praze intenzivním blokovým seminářem, který se konal 8. – 12. září 2014. Absolvování blokového semináře je nezbytnou podmínku pro získání titulu CEMS MIM. Více


Týden studentských příležitostí na VŠE

17. 9. 2014 - V prvních čtyřech dnech nového semestru proběhne na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) první ročník Týdne studentských příležitostí (TSP). Během něj mohou studenti v areálu VŠE na Žižkově i na Jižním městě navštívit stánky studentských organizací, které na VŠE působí. Více


Mezi nejlepšími světovými univerzitami je i VŠE

17. 9. 2014 - Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) se již podruhé umístila v žebříčku QS World University Rankings, který od roku 2004 srovnává 800 nejlepších světových univerzit. Prvních deset míst řebříčku tradičně ovládly vysoké školy z USA a Velké Británie. Z českých vysokých škol se kromě VŠE v žebříčku umístila Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Masarykova Univerzita a Vysoké učení technické v Brně. Na světě funguje kolem 20 tisíc vysokých škol.  Více


Logo Fakulty podnikohospodářské Na Fakultě podnikohospodářské vznikne nová katedra

17. 9. 2014 - Ve středu 17. září 2014 se uskutečnilo Akademické plénum Fakulty podnikohospodářské uspořádané pro zaměstnance fakulty. Děkan FPH, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., zde vystoupil se svou vizí fakulty v následujícím čtyřletém období. Pan děkan oznámil plán otevření deváté katedry, a to Katedru podnikání. Po prof. Novém vystoupili jednotliví proděkani fakulty se svou agendou. Více


Magisterské programy CEMS a Ekonomika a management uspěly v žebříčku Financial Times

15. 9. 2014 - Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Master in Management Raking 2014“. Magisterský obor CEMS se umístil na 5. místě a magisterský studijní program Ekonomika a management na 69. místě. Oba programy nabízí Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Více


Prorektoři pražských vysokých škol u příležitosti Dne vědy diskutovali o Grantové agentuře

10. 9. 2014 - Ve středu 10. září se uskutečnila akce Scientia Pragensis – Den vědy na pražských vysokých školách. Vědecké přehlídce předcházela tisková konference prorektorů pěti pražských univerzit. Prorektoři ČVUT, ČZU, UK, VŠE a VŠCHT se shodli na tom, že česká věda a výzkum se nemohou rozvíjet bez zcela důvěryhodné a profesionální Grantové agentury České republiky (GA ČR). Rezignace jejího stávajícího předsedy k 1. říjnu znamená pro pražské vysoké školy významnou šanci na zlepšení vztahů s institucí, která má zásadní vliv na rozsah základního výzkumu prováděného v České republice.  Více


Nová ředitelka Francouzského institutu v Praze navštívila VŠE

9. 9. 2014 - V pondělí 8. září navštívila Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) Isabelle Guisnel, nová ředitelka Francouzského institutu v Praze a Rada pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v Praze. V doprovodu atašé pro vědu a vysoké školy Rachida Makhloufi a výkonného ředitele Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE (IFTG) Ing. Martina Machka si prohlédla prostory VŠE a seznámila se s týmem zaměstnanců IFTG. Více


Logo třídy Kupci Univerzitní mateřská škola VŠE má za sebou první rok

8. 9. 2014 - Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) začala mateřská škola pro děti zaměstnanců školy fungovat právě před rokem. V prvním roce otevřela univerzitní mateřská škola (UMŠ) jednu třídu s názvem Kupci, do které se postupně zapsalo 17 dětí od 2, 5 do 4 let. Kapacita je naplněná. Více


17. ročník konference QMOD-ICQSS na VŠE

5. 9. 2014 - Od 3. do 5. září 2014 byl na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) pořádán 17. ročník konference QMOD-ICQSS, jedné z nejdůležitějších světových vědeckých konferencí v oblasti kvality a služeb. Fakulta podnikohospodářská byla jedním z partnerů konference. Více


VŠE a Microsoft prohloubily spolupráci

28. 8. 2014 - Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., a generální ředitelka společnosti Microsoft v České republice Biljana Weber ve středu 27. srpna 2014 podepsaly Smlouvu o partnerské spolupráci a podpoře vzdělání. Více


Impaktované časopisy VŠE budou vycházet častěji

28. 8. 2014 - Oba impaktované vědecké časopisy vydávané Vysokou školou ekonomickou v Praze – Politická ekonomie a Prague Economic Papers ­– patří díky hodnotě svých impakt faktorů mezi přední časopisy v oblasti společenských věd v České republice. Od nového akademického roku budou vycházet častěji a dojde tak ke zkrácení doby, po kterou musí přijaté články čekat na otištění. Více


Fakulta podnikohospodářská VŠE je partnerem prestižního mezinárodního projektu CUPESSE

1. 8. 2014 - Mezinárodní výzkumný projekt CUPESSE (Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe) se zaměřuje na komparativní analýzu nezaměstnaných mladých lidí v Evropě. Na zkoumání problematických faktorů na straně poptávky a nabídky pracovního trhu se podílí i Fakulta podnikohospodářská (FPH) Vysoké školy ekonomické v Praze. V projektu ji zastupuje doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium. Více


Jmenování děkana Müllera do Akreditační komise EPAS

19. 7. 2014 - Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, byl s účinností od 1. září 2014 jmenován členem Akreditační komise pro oborovou akreditaci EPAS při EFMD (European Foundation for Management Development) se sídlem v Bruselu. Mandát člena „EPAS Accreditation Board“ je tříletý. Akreditační komise je složena z 10 zástupců mezinárodní akademické obce, 4 zástupců mezinárodních firem a 4 zástupců EFMD bez hlasovacího práva. Více


Novým akademickým ředitelem CEMS byl jmenován Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

11. 7. 2014 - Dne 1. července 2014 byl s okamžitou účinností jmenován akademickým ředitelem CEMS - The Global Alliance in Management Education Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Dosavadním ředitelem CEMS byl doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., který nyní, jako nový člen vedení VŠE, vykonává funkci prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy. Více


Pracovní setkání členů CEMS Logistics Faculty Group na FPH

7. 7. 2014 - Ve čtvrtek 3. července 2014 proběhlo na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze plánované neformální pracovní setkání s partnery z Copenhagen Business School a Wirtschaftsuniverität Wien v rámci CEMS Logistics Faculty GroupVíce


Stránky: předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 další