Co se děje na VŠE?

21. 11. 2017 - 28. 11. 2017 - Informační schůzky o možnostech studia v zahraničí

23. 11. 2017 - VŠE hledá talent

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Zpravodaj VŠE

Logo CES Centrum evropských studií VŠE pořádalo 6. ročník Evropského dne

3. 4. 2014 - Ve středu 26. 3. uspořádalo Centrum evropských studií (CES) Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) ve spolupráci s nadací Konrad-Adenauer-Stiftung již šestý ročník Evropského dne na VŠE. Akce se konala v prostorách Akademického klubu VŠE. Hlavním tématem letošního ročníku byl nový finanční rámec pro období 2014 až 2020 z pohledu České republiky. Více


31.3. 2014 - uzávěrka přihlášek na bakalářské studium

29. 3. 2014 - VŠE nabízí pro akademický rok 2014/2015 na svých šesti fakultách možnost studia 27 bakalářských oborů. Přijaty budou téměř čtyři tisíce uchazečů. Studium je možné v češtině, angličtině a ruštině. Více


Jmenování rektorky VŠE

25. 3. 2014 - Prezident republiky Ing. Miloš Zeman jmenoval v úterý dne 25. března 2014 na Pražském hradě prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc. rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Jmenování nabývá účinnosti od 1. dubna 2014 na čtyřleté funkční období končící dnem 31. března 2018. Více


Šestý Evropský den na VŠE

19. 3. 2014 - Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung Praha pořádají již 6. Evropský den, který se uskuteční ve středu 26. března 2013 od 9:45 v prostorách Akademického klubu VŠE. Více


Den otevřených dveří cizojazyčných programů na VŠE

15. 3. 2014 - VŠE nabízí možnost studia v cizích jazycích na všech stupních – v bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském studiu i v programech MBA. Jedná se o výuku v angličtině, ruštině a francouzštině. Informační schůzky se konají ve středu 26. března 2014 odpoledne v Rajské budově VŠE. Více


doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Volba děkana Národohospodářské fakulty

11. 3. 2014 - Děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze byl 11. března 2014 zvolen doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Akademický senát NF má 9 členů. V tajné volbě získal doc. Ševčík 7 kladných hlasů, 2 hlasy byly záporné. Jedná se o druhé čtyřleté funkční období. Více


Francouzský ministr pro evropské záležitosti na VŠE

6. 3. 2014 - Přednáška francouzského ministra pro evropské záležitosti pana Thierry Repentina na téma Budoucnost Evropské unie po volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 se koná ve čtvrtek 13. března 2014, od 11:00, v místnosti RB 101. Více


Úspěch VŠE studentů IM/CEMS programu v národním kole KPMG International Case Competition

28. 2. 2014 - Do úzkého výběru národního kola KPMG International Case Competition se dostaly hned dva týmy složené ze studentů oboru International Management / CEMS Fakulty podnikohospodářské na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Jeden z nich si odvezl také možnost reprezentovat Českou republiku, a tím zároveň VŠE, ve finále soutěže v brazilském Sao Paulu. Více


Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

25. 2. 2014 - Letní semestr na VŠE přináší již tradičně i Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Na návštěvníky čekají pracovní nabídky, informace o stážích a trainee programech od více než padesátky zaměstnavatelů.  Více


Novou rektorkou VŠE zvolena prof. Ing. Hana Machková, CSc.

24. 2. 2014 - Dne 24. 2. 2014 byla na Vysoké škole ekonomické v Praze zvolena rektorkou prof. Ing. Hana Machková, CSc. V tajném hlasování získala od Akademického senátu VŠE ve 3. kole 23 hlasů. Funkční období nové rektorky začne v okamžiku jmenování prezidentem ČR. Více


Nový děkan Fakulty financí a účetnictví

17. 2. 2014 - Děkanem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze byl 17. února 2014 zvolen doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Funkce se ujme 1. dubna 2014. Funkční období děkana je čtyřleté.  Více


Fakulta podnikohospdodářská prezentovala výsledky česko-německé spolupráce

17. 2. 2014 - Dne 13. února 2014 se konala v Drážďanech mezinárodní odborná konference, věnovaná podnikatelským aktivitám německých podnikatelských subjektů v Česká republice. Organizátorem byla IHK (Německá průmyslová a obchodní komora) za spolupráce s Česko-německou průmyslovou a obchodní komorou v Praze a zastoupením  Saska v České republice. Více


Za profesorem Václavem Vlasákem

14. 2. 2014 - Dne 5. února 2014 zemřel prof. PhDr. Václav Vlasák, CSc., jedna z nejvýraznější osobností Katedry románských jazyků. Pro profesora Vlasáka byla výuka francouzštiny celoživotním posláním a své nadšení přenesl na generace francouzsky hovořících studentů i učitelů. Více


Magisterský obor CEMS Master in International Management

11. 2. 2014 - Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí prezenční, navazující dvouletý magisterský obor Master in International Management. Veškerá výuka probíhá v angličtině. Termín pro podání přihlášek pro akademický rok 2014/2015 je 28. února 2014. Více


Prezentace kandidátů na rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018

8. 2. 2014 - Třetí volba kandidáta na funkci rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018 proběhne na zasedání AS VŠE dne 24. 2. 2014. Veřejná prezentace kandidátů prof. Ing. Josefa Arlta, CSc., prof. Ing. Hany Machkové, CSc. a prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc. se uskuteční ve čtvrtek 13. února 2014 od 13,00 ve Vencovského aule. Více


Účast VŠE na The Global Business Schools E-Fair

6. 2. 2014 - 5. a 6. 2 2014 Vysoká škola ekonomická v Praze spolupořádala vůbec první online veletrh vysokých obchodních škol The Global Business Schools E-Fair, organizovaný pod záštitou CEMS Alliance. Více


Návrhy vědeckého týmu Výzkum insolvence projednány Výborem Senátu Parlamentu České republiky

31. 1. 2014 - Výbor Senátu Parlamentu České republiky pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na své schůzi 28. ledna 2014 vyslechl informaci prof. Evy Kislingerové o výsledcích práce vědeckého týmu Výzkum insolvence, jehož klíčovými členy je několik akademických pracovníků katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Členové senátního výboru převzali návrh novely insolvenčního zákona z dílny vědeckého týmu. Více


Bakalářské studium – Fakulta mezinárodních vztahů

30. 1. 2014 - VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů se koná 8. února 2014 od 10,00. Více


Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

24. 1. 2014 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské se koná v pátek 31. 1. 2014 od 10,00 a 13,00. Více


Bakalářské studium - Fakulta informatiky a statistiky Bakalářské studium - Fakulta informatiky a statistiky

17. 1. 2014 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky se koná v pátek 24. ledna 2014 od 10,00. Více


Stránky: předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 další