Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Zpravodaj VŠE

17. ročník konference QMOD-ICQSS na VŠE

5. 9. 2014 - Od 3. do 5. září 2014 byl na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) pořádán 17. ročník konference QMOD-ICQSS, jedné z nejdůležitějších světových vědeckých konferencí v oblasti kvality a služeb. Fakulta podnikohospodářská byla jedním z partnerů konference. Více


VŠE a Microsoft prohloubily spolupráci

28. 8. 2014 - Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., a generální ředitelka společnosti Microsoft v České republice Biljana Weber ve středu 27. srpna 2014 podepsaly Smlouvu o partnerské spolupráci a podpoře vzdělání. Více


Impaktované časopisy VŠE budou vycházet častěji

28. 8. 2014 - Oba impaktované vědecké časopisy vydávané Vysokou školou ekonomickou v Praze – Politická ekonomie a Prague Economic Papers ­– patří díky hodnotě svých impakt faktorů mezi přední časopisy v oblasti společenských věd v České republice. Od nového akademického roku budou vycházet častěji a dojde tak ke zkrácení doby, po kterou musí přijaté články čekat na otištění. Více


Fakulta podnikohospodářská VŠE je partnerem prestižního mezinárodního projektu CUPESSE

1. 8. 2014 - Mezinárodní výzkumný projekt CUPESSE (Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe) se zaměřuje na komparativní analýzu nezaměstnaných mladých lidí v Evropě. Na zkoumání problematických faktorů na straně poptávky a nabídky pracovního trhu se podílí i Fakulta podnikohospodářská (FPH) Vysoké školy ekonomické v Praze. V projektu ji zastupuje doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium. Více


Jmenování děkana Müllera do Akreditační komise EPAS

19. 7. 2014 - Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, byl s účinností od 1. září 2014 jmenován členem Akreditační komise pro oborovou akreditaci EPAS při EFMD (European Foundation for Management Development) se sídlem v Bruselu. Mandát člena „EPAS Accreditation Board“ je tříletý. Akreditační komise je složena z 10 zástupců mezinárodní akademické obce, 4 zástupců mezinárodních firem a 4 zástupců EFMD bez hlasovacího práva. Více


Novým akademickým ředitelem CEMS byl jmenován Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

11. 7. 2014 - Dne 1. července 2014 byl s okamžitou účinností jmenován akademickým ředitelem CEMS - The Global Alliance in Management Education Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Dosavadním ředitelem CEMS byl doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., který nyní, jako nový člen vedení VŠE, vykonává funkci prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy. Více


Pracovní setkání členů CEMS Logistics Faculty Group na FPH

7. 7. 2014 - Ve čtvrtek 3. července 2014 proběhlo na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze plánované neformální pracovní setkání s partnery z Copenhagen Business School a Wirtschaftsuniverität Wien v rámci CEMS Logistics Faculty GroupVíce


V akademickém roce 2013/2014 získalo mezinárodní jazykový certifikát na VŠE 403 studentů

7. 7. 2014 - Fakulta mezinárodních vztahů nabízí studentům Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prostřednictvím svých jazykových kateder možnost získat v rámci studia prestižní mezinárodně uznávané jazykové certifikáty. Při jejich získání navíc fakulty VŠE poskytují svým studentům motivační příspěvek ze svých stipendijních fondů, nejčastěji ve výši 2 000 Kč. V akademickém roce 2013/2014 tuto možnost využilo 403 studentů VŠE. Více


Akademický rok 2013/2014

4. 7. 2014 - Akademický rok 2013/2014 byl pro Vysokou školu ekonomickou v Praze rokem důležitých událostí. Akademický senát VŠE zvolil pro období 2014 – 2018 novou rektorku prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc. Své děkany si v uplynulém akademickém roce volily také Fakulta financí a účetnictví (doc. Mejzlík), Fakulta podnikohospodářská (prof. Nový), Fakulta informatiky a statistiky (doc. Marek) a Národohospodářská fakulta (doc. Ševčík). Více


Nové vedení Fakulty podnikohospodářské Nové vedení Fakulty podnikohospodářské

2. 7. 2014 - V úterý 1. července 2014 proběhlo na půdě Fakulty podnikohospodářské VŠE první zasedání kolegia děkana. V úvodu nový děkan fakulty, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., předal dekrety nově jmenovaným vedoucím pracovníkům fakulty. Více


Kolektivní smlouva pro období 2014 - 2018

30. 6. 2014 - Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., předseda Koordinační rady základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na VŠE, podepsali dne 30. června 2014 novou Kolektivní smlouvu pro období 2014 - 2018. Více


VŠE a MSD uzavřely dohodu o spolupráci

27. 6. 2014 - Ředitel globálního inovativního IT centra společnosti MSD v Praze John Westby a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc. podepsali 27. června 2014 Dohodu o spolupráci. Partnerství navazuje na neformální spolupráci VŠE a MSD, která začala po rozhodnutí americké firmy postavit svoje globální inovativní IT centrum právě v Praze. Více


Akademické hry Akademické hry v softballu mužů 2014

26. 6. 2014 - VŠE získala první místo na akademických hrách v softballu mužů, které se uskutečnily 24. a 25. června 2014 v Liberci. Výuku softballu na VŠE před čtyřmi lety obnovila Mgr. Šárka Kopřivová a v roce 2013 se týmu poprvé podařilo kvalifikovat se na akademické hry. Hned svoji první účast proměnili ve vítězství. Více


Konference "S bankou před tabulí i v životě"

23. 6. 2014 - Konferencí „S bankou před tabulí i v životě“ vyvrcholil 11. června 2014 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze roční projekt Junior Achievement a nadace Citi Foundation, který si kladl za cíl zviditelnění a zdůraznění důležitosti dlouhodobého zapojení tématu bankovní gramotnosti do výuky a zvýšení odborného potenciálu středoškolských pedagogů ekonomických předmětů. Více


Inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské

18. 6. 2014 - Ve středu 18. června 2014 proběhla slavnostní inaugurace nového děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) prof. Ing. Ivana Nového, CSc. Do úřadu jej uvedla rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.  „Přeji panu děkanovi i jeho týmu co nejvíce úspěchů. Ať se vaší fakultě daří,“ uvedla rektorka po předání jmenovacího dekretu. Více


Studenty VŠE přijal velvyslanec Brazilské federativní republiky

17. 6. 2014 - Dne 10. června 2014 pozvala Jeho Excelence pan George Monteiro Prata, velvyslanec Brazilské federativní republiky, studenty portugalštiny z VŠE na slavnostní zakončení semestru na brazilskou ambasádu v Praze. Brazilský velvyslanec se o výuku portugalštiny na VŠE zajímá dlouhodobě a tato akce, které se zúčastnilo 12 studentů z letošních 22 začátečníků, byla dalším dokladem jeho podpory. Více


Mezinárodní program MBA na VŠE

16. 6. 2014 - Mezinárodní škola podnikání a managementu (ISBM) při Fakultě podnikohospodářské nabízí možnost studia česko-anglického manažerského programu MBA – Masters in Business Administration. Program má evropskou akreditaci FIBAA. Uzávěrka přihlášek je 10. září 2014. Začátek studia je plánován na 19. září 2014.

  Více


Za prof. Alexandrem Ortem

16. 6. 2014 - V sobotu 14. června 2014 zemřel v Klatovech prof. Alexandr Ort, zakladatel a dlouholetý pedagog Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE. Více


Areál v Jindřichově Hradci taktéž disponuje mnoha možnostmi jak pro sportovní, tak pro kulturní vyžití. Ubytování je pro účastníky kurzů zajištěno v kolejích Fakulty managementu VŠE. Seznamovací kurzy pro 1. ročníky

9. 6. 2014 - Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) letos poprvé pořádá seznamovací kurzy pro nové studenty VŠE. Jsou určeny studentům zapsaným do prvních ročníků bakalářského typu studia pro akademický rok 2014/2015. Seznamovací kurzy se uskuteční v areálu Centra tělesné výchovy a sportu VŠE v Dobronicích u Bechyně a v areálu kolejí Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Více


Kurzy pro veřejnost Kurzy celoživotního vzdělávání VŠE

2. 6. 2014 - Jednotlivé fakulty a další pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) nabízí pro širokou odbornou veřejnost pestrou paletu kurzů. Účastníci kurzů mají možnost se seznámit s aktuálními teoretickými i praktickými poznatky z oblasti financí, účetnictví, oceňování, IT, popřípadě si doplnit své pedagogické vzdělání a další kompetence. Aktuální kurzy a uzávěrky přihlášek najdete na webu VŠE v sekci Kurzy pro veřejnost. Více


Stránky: předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 další