Co se děje na VŠE?

21. 11. 2017 - 28. 11. 2017 - Informační schůzky o možnostech studia v zahraničí

23. 11. 2017 - VŠE hledá talent

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Zpravodaj VŠE

40. výročí založení mezinárodní organizace PIM

9. 11. 2013 - PIM (Partnership in International Management) byl jednou z prvních mezinárodních sítí manažerských vysokých škol. V roce 1973 jej založily 3 prestižní vysoké školy: HEC Paris, New York University - Stern School of Business a London Business School. Dnes má PIM 60 členů z 37 zemí celého světa. VŠE je aktivním členem od roku 1999. Více


Pět nových docentů VŠE Pět nových docentů VŠE

31. 10. 2013 - Rektor VŠE v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. předal na Vědecké radě dne 29. října 2013 jmenovací dekrety pěti novým docentům. Více


Zpráva o konání konference „Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013″

30. 10. 2013 - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky uspořádala v rámci projektu IGA2 „Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“ mezinárodní vědeckou konferenci Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013. Více


Sedmý ročník Dne vědy opět na VŠE

27. 10. 2013 - V pátek 15. listopadu 2013 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) uskuteční již sedmý ročník akce Scientia Pragensis - Den vědy na pražských vysokých školách. Jedná se o unikátní projekt, který přesahuje hranice vědy a stává se kulturní událostí s širokým významem. Více


Podzimní kulturní a sportovní akce

23. 10. 2013 - VŠE se snaží vytvořit pro studenty příjemné prostředí nejen ke studiu, ale i pro mimoškolní aktivity. V zimním semestru nabízí svým studentům a zaměstnancům možnost navštívit řadu kulturních a sportovních akcí. Více


Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence

17. 10. 2013 - Vědecký tým Výzkum insolvence zahájil v roce 2012 sérii statistických zkoumání skutečných výsledků insolvenčních řízení vedených v České republice po 1. lednu 2008, tedy po účinnosti nyní platného insolvenčního zákona (Zákon 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení). Z výsledků šetření například vyplývá, že výnosy věřitelů z těchto řízení jsou velmi nízké. Více


CEMS Day 2013 na VŠE CEMS Day 2013 na VŠE

16. 10. 2013 - Ve středu 23. října 2013 se v prostorách Rajské budovy uskuteční od 12,00 do 19,30 tradiční CEMS Day. Akce je určena zájemcům o studium v navazujícím magisterském oboru International Management (CEMS) v angličtině a zároveň informuje o aktivitách sítě CEMS. CEMS je globální strategickou aliancí 28 prestižních vysokých škol, více než 70 mezinárodních firem a 4 neziskových organizací. Více


Akademický senát vyhlásí 21. 10. 2013 nové volby rektora

14. 10. 2013 - Dne 14. 10. 2013 proběhly na Vysoké škole ekonomické v Praze tajné volby kandidáta na rektora pro funkční období 2014 – 2018. V tajných volbách nezískal žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Více


VŠE byla vyhodnocena jako 2. nejlepší škola střední a východní Evropy

12. 10. 2013 - VŠE získala druhé místo v rámci mezinárodního hodnocení Eduniversal. Od roku 2008 oceňuje Eduniversal každoročně tisíc vybraných vysokých ekonomických škol ze 154 zemí, které jsou rozděleny do devíti světových regionů. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 10. října 2013 v Bangalore, hlavním městě indického státu Karnataka. Za VŠE převzal ocenění prof. Soukup, prorektor pro sociální záležitosti a finance. Více


Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

7. 10. 2013 - Ve dnech 15. a 16. října 2013 (od 9 do 17 hodin) se bude v atriu Rajské budovy konat Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Studenti a absolventi VŠE budou mít šanci osobně se seznámit s pracovními nabídkami prestižních zaměstnavatelů a dalších firem, které jim mohou pomoci v počátcích pracovní kariéry. Více


QS rankings VŠE je podle prestižního žebříčku QS World poprvé mezi 700 nejlepšími univerzitami světa

3. 10. 2013 - QS World University Rankings® je jeden z nejprestižnějších mezinárodních srovnávacích žebříčků vysokých škol. Je každoročně zveřejňován již od roku 2004. V současné době je na tomto žebříčku uvedeno 800 nejlepších univerzit z celého světa. Více


Workshop s ředitelkou odboru ekonomických analýz Světového ekonomického fóra

28. 9. 2013 - Katedra mezinárodního obchodu FMV uspořádala v pátek 27. září 2013 seminář na téma „Global Competitiveness“. Hlavním řečníkem byla paní Margareta Drzeniek Hanouz, která je spoluautorkou zprávy „Global Competitiveness Report“. Více


Folklorní baletní skupina z Chile na VŠE

27. 9. 2013 - 26. září 2013 se na půdě VŠE konalo vystoupení členů folklorní baletní skupiny BAFOCHI. Vystoupení odměnila naplněná Vencovského aula potleskem ve stoje. Akci organizoval CLAS (Centrum latinskoamerických studií) Národohospodářské fakulty ve spolupráci s velvyslanectvím Chile Více


Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

25. 9. 2013 - Ve dnech 15. a 16. října 2013 (od 9 do 17 hodin) se bude v atriu Rajské budovy konat Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Studenti a absolventi VŠE budou mít šanci osobně se seznámit s pracovními nabídkami prestižních zaměstnavatelů a dalších firem, které jim mohou pomoci v počátcích pracovní kariéry. Více


Volby rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018

23. 9. 2013 - Volba kandidáta na funkci rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018 proběhne na zasedání AS VŠE dne 14. 10. 2013. Kandidáty jsou doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. a prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Veřejná prezentace kandidátů na funkci rektora se uskuteční dne 3. října 2013 od 15:00 hod. ve Vencovského aule. Více


Magisterské obory Fakulty podnikohospodářské uspěly ve Financial Times rankingu 2013

16. 9. 2013 - Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Masters in Management 2013“. Magisterský obor CEMS se umístil na 7. místě a na 66. místě se umístil studijní program Ekonomika a management. Více


VŠE otevře univerzitní mateřskou školku

12. 9. 2013 - 16. září 2013 bude na VŠE v Praze poprvé v její šedesátileté historii otevřena mateřská školka. Na vybavení a počáteční provoz školky získala VŠE podporu z Operačního programu Praha Adaptabilita. Více


Job Fair – veletrh pracovních příležitostí pro osoby s handicapem

5. 9. 2013 - Čtvrtý ročník veletrhu Job Fair bez bariér se uskuteční ve čtvrtek 12. září 2013 v atriu Rajské budovy VŠE v Praze. Představí více než 15 zaměstnavatelů, kteří mají zájem zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Více


Ocenění velvyslance P. Lévyho medailí Aloise Rašína

27. 8. 2013 - VŠE v Praze udělí na návrh Fakulty mezinárodních vztahů v pátek 6. září 2013 v 15,00 ve Vencovského aule medaili Aloise Rašína velvyslanci Francouzské republiky. Touto medailí jsou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti. Více


Letní kurz českého jazyka pro studenty Erasmus

27. 8. 2013 - Již třetím rokem pořádalo Oddělení zahraniční styků na Vysoké škole ekonomické intenzivní jazykový kurz českého jazyka (EILC). Tyto kurzy jsou organizovány v rámci programu Erasmus a jejich cílem je poskytnout zahraničním výměnným studentům základní znalost jazyka hostitelské země. Více


Stránky: předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 další