Co se děje na VŠE?

20. 2. 2018 - 27. 2. 2018 - Přihlášky na výměnné bakalářské studijní pobyty

Hledat
Pokročilé hledání

Zpravodaj VŠE

Den otevřených dveří v lednu 2013. Bakalářské studium - Fakulta financí a účetnictví

10. 1. 2014 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví se koná v pátek 17. ledna 2014 od 9,00 a 11,00. Více


Slavnostní zahájení akademického roku studentů bakalářského studia NF na Pražském hradě Bakalářské studium - Národohospodářská fakulta

30. 12. 2013 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Více


Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

19. 12. 2013 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Více


Nový ředitel CTVS Mgr. Tomáš Pachl

13. 12. 2013 - Na základě výsledku výběrového řízení ze dne 12. listopadu 2013, jmenoval rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. nového ředitele Centra tělesné výchovy a sportu VŠE. Stal se jím s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Tomáš Pachl. Více


E-Fair – veletrh vzdělávání členských škol CEMS

7. 12. 2013 - První virtuální vzdělávací veletrh mezinárodní aliance CEMS se bude konat 5. a 6. února 2014. Cílem je prezentovat nejen prestižní studijní obor CEMS MIM, ale i ucelenou nabídku v angličtině vyučovaných navazujících magisterských studijních oborů 18 vysokých škol. Registrace již byly zahájeny. Více


ESOP 2013: Slavnostní setkání oceněných studentů s vedením VŠE

4. 12. 2013 - Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2013 proběhlo v pondělí 25. listopadu 2013 v předsálí Vencovského auly na VŠE. Více


Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. zvolen děkanem Fakulty informatiky a statistiky na druhé funkční období

4. 12. 2013 - Dne 4. prosince 2013 proběhla na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze volba kandidáta na funkci děkana na období od 1. března 2014 do 28. února 2018. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. v této volbě získal 16 hlasů z 16 přítomných senátorů. Více


European Business Schools Ranking 2013

2. 12. 2013 - Financial Times dnes zveřejnily výsledky hodnocení evropských vysokých škol za rok 2013. Vysoká škola ekonomická v Praze se v European Business Schools Rankingu umístila na 75. místě v Evropě. V žebříčku nejlepších evropských škol je zastoupeno celkem 18 zemí a pouze 3 vysoké školy ze zemí střední a východní Evropy. Více


Vyhlášení 3. volby kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2014 – 2018

2. 12. 2013 - Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění a podle vnitřních předpisů Vysoké školy ekonomické v Praze volby kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro nové funkční období počínající v roce 2014 a trvající do roku 2018. Více


CEMS slaví 25. výročí založení

27. 11. 2013 - CEMS, jeden z nejlépe hodnocených projektů mezinárodní spolupráce vysokých škol a mezinárodních firem, oslaví 25. výročí svého založení na výroční konferenci, která se koná od 28. do 30. listopadu 2013 ve španělské Barceloně. Při této příležitosti si VŠE v Praze připomíná 15. výročí svého členství. Více


Mezinárodní konference „Environmental Economy, Policy and International Environmental Relations“

26. 11. 2013 - Ve dnech 11. a 12. listopadu 2013 proběhl na Vysoké škole ekonomické již patnáctý ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a postgraduálních studentů životního prostředí. Více


Ve druhých rektorských volbách nezvítězil žádný kandidát

25. 11. 2013 - Dne 25. 11. 2013 proběhly na Vysoké škole ekonomické v Praze druhé tajné volby kandidáta na rektora pro funkční období 2014 – 2018. V tajných volbách nezískal žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Více


4. výroční setkání IB Alumni Club

25. 11. 2013 - K významnému výročí 60 let od založení VŠE se uskutečnilo v sobotu 23. 11. 2013 výroční setkání IB Alumni Club. Více


Úspěšná spolupráce VŠE a Škoda Auto, a.s.

21. 11. 2013 - Ve středu 20. listopadu 2013 podepsali v sídle společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi smlouvu o partnerské spolupráci na další tři roky rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. a předseda představenstva Škoda Auto prof. Winfried Vahland, dr.h.c. Více


Videozáznam z prezentace kandidátů na funkci rektora

21. 11. 2013 - Veřejná prezentace kandidátů na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. a doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. se uskutečnila v pondělí 18. listopadu 2013 od 11:30 hod. ve Vencovského aule.  Více


Dny partnerských univerzit a výstava fotografií výměnných studentů VŠE

16. 11. 2013 - Od úterý 19. 11. 2013 do pátku 29. 11. 2013 proběhne v  Rajské budovy několik akcí, které mají za cíl propagaci možností studia v zahraničí pro studenty VŠE. Kromě výstavy fotografií studentů, přihlášených do soutěže pořádané Oddělením zahraničních styků, se bude konat rovněž pravidelná dvoudenní akce Dny partnerských univerzit, každoročně pořádaná ve spolupráci s organizací Buddy System. Pro zájemce o studium v zahraničí bude v atriu Rajské budovy rovněž připraven informační stánek OZS. Více


Prezentace kandidátů na rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018

12. 11. 2013 - Druhá volba kandidáta na funkci rektora VŠE pro funkční období 2014-2018 proběhne na zasedání AS VŠE dne 25. 11. 2013. Veřejná prezentace kandidátů doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. a doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. se uskuteční v pondělí 18. listopadu 2013 od 11:30 hod. ve Vencovského aule. Více


40. výročí založení mezinárodní organizace PIM

9. 11. 2013 - PIM (Partnership in International Management) byl jednou z prvních mezinárodních sítí manažerských vysokých škol. V roce 1973 jej založily 3 prestižní vysoké školy: HEC Paris, New York University - Stern School of Business a London Business School. Dnes má PIM 60 členů z 37 zemí celého světa. VŠE je aktivním členem od roku 1999. Více


Pět nových docentů VŠE Pět nových docentů VŠE

31. 10. 2013 - Rektor VŠE v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. předal na Vědecké radě dne 29. října 2013 jmenovací dekrety pěti novým docentům. Více


Zpráva o konání konference „Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013″

30. 10. 2013 - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky uspořádala v rámci projektu IGA2 „Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“ mezinárodní vědeckou konferenci Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013. Více


Stránky: předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 další