Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Zpravodaj VŠE

Prezentace kandidátů na rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018

8. 2. 2014 - Třetí volba kandidáta na funkci rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018 proběhne na zasedání AS VŠE dne 24. 2. 2014. Veřejná prezentace kandidátů prof. Ing. Josefa Arlta, CSc., prof. Ing. Hany Machkové, CSc. a prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc. se uskuteční ve čtvrtek 13. února 2014 od 13,00 ve Vencovského aule. Více


Účast VŠE na The Global Business Schools E-Fair

6. 2. 2014 - 5. a 6. 2 2014 Vysoká škola ekonomická v Praze spolupořádala vůbec první online veletrh vysokých obchodních škol The Global Business Schools E-Fair, organizovaný pod záštitou CEMS Alliance. Více


Návrhy vědeckého týmu Výzkum insolvence projednány Výborem Senátu Parlamentu České republiky

31. 1. 2014 - Výbor Senátu Parlamentu České republiky pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na své schůzi 28. ledna 2014 vyslechl informaci prof. Evy Kislingerové o výsledcích práce vědeckého týmu Výzkum insolvence, jehož klíčovými členy je několik akademických pracovníků katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Členové senátního výboru převzali návrh novely insolvenčního zákona z dílny vědeckého týmu. Více


Bakalářské studium – Fakulta mezinárodních vztahů

30. 1. 2014 - VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů se koná 8. února 2014 od 10,00. Více


Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

24. 1. 2014 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské se koná v pátek 31. 1. 2014 od 10,00 a 13,00. Více


Bakalářské studium - Fakulta informatiky a statistiky Bakalářské studium - Fakulta informatiky a statistiky

17. 1. 2014 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky se koná v pátek 24. ledna 2014 od 10,00. Více


Generální ředitel ČS Ing. Pavel Kysilka, CSc. (vlevo) s rektorem VŠE prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., dr. h. c. po podpisu smlouvy ve středu 15. ledna 2014 Podpis smlouvy o generálním partnerství mezi VŠE a Českou spořitelnou i pro rok 2014

17. 1. 2014 - Podpisem smlouvy o generálním partnerství 15. ledna 2014 mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE) a Českou spořitelnou (ČS) obě instituce stvrdily svojí spolupráci již po dvanácté. Smlouvu podepsal za VŠE její rektor, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.; za Českou spořitelnu její generální ředitel a předseda představenstva, Ing. Pavel Kysilka, CSc. Česká spořitelna se tak i pro rok 2014 stala generálním partnerem VŠE. Banka je generálním partnerem VŠE již od roku 2002. Univerzitě částečně financuje vzdělávací činnost. Angažuje se i nefinanční formou spolupráce; odborníci z ČS přednáší na akademické půdě, pravidelně se setkávají se studenty a umožňují jim nahlédnout do praxe prostřednictvím stáží a stínování v ČS. Více


prof. Ing. Stanislavem Hradeckým, CSc. Rozloučení s prof. Ing. Stanislavem Hradeckým, CSc.

15. 1. 2014 - Dne 7. ledna 2014 zemřel ve věku 85 let prof. Ing. Stanislav Hradecký, CSc. Ve funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze působil jako historicky čtvrtý rektor 15 let, od roku 1970 do roku 1985. Rozloučení se koná 15. ledna od 13, 20 v malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích. Více


Testování schopností Bloomberg na VŠE

14. 1. 2014 - Absolvent VŠE Ing. Miloslav Veselý uspěl v testování schopností agentury Bloomberg jako jeden z pěti nejlepších studentů v regionu Evropy, Středního Východu a Afriky. Více


Den otevřených dveří v lednu 2013. Bakalářské studium - Fakulta financí a účetnictví

10. 1. 2014 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví se koná v pátek 17. ledna 2014 od 9,00 a 11,00. Více


Slavnostní zahájení akademického roku studentů bakalářského studia NF na Pražském hradě Bakalářské studium - Národohospodářská fakulta

30. 12. 2013 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Více


Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

19. 12. 2013 - VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Více


Nový ředitel CTVS Mgr. Tomáš Pachl

13. 12. 2013 - Na základě výsledku výběrového řízení ze dne 12. listopadu 2013, jmenoval rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. nového ředitele Centra tělesné výchovy a sportu VŠE. Stal se jím s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Tomáš Pachl. Více


E-Fair – veletrh vzdělávání členských škol CEMS

7. 12. 2013 - První virtuální vzdělávací veletrh mezinárodní aliance CEMS se bude konat 5. a 6. února 2014. Cílem je prezentovat nejen prestižní studijní obor CEMS MIM, ale i ucelenou nabídku v angličtině vyučovaných navazujících magisterských studijních oborů 18 vysokých škol. Registrace již byly zahájeny. Více


ESOP 2013: Slavnostní setkání oceněných studentů s vedením VŠE

4. 12. 2013 - Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2013 proběhlo v pondělí 25. listopadu 2013 v předsálí Vencovského auly na VŠE. Více


Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. zvolen děkanem Fakulty informatiky a statistiky na druhé funkční období

4. 12. 2013 - Dne 4. prosince 2013 proběhla na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze volba kandidáta na funkci děkana na období od 1. března 2014 do 28. února 2018. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. v této volbě získal 16 hlasů z 16 přítomných senátorů. Více


European Business Schools Ranking 2013

2. 12. 2013 - Financial Times dnes zveřejnily výsledky hodnocení evropských vysokých škol za rok 2013. Vysoká škola ekonomická v Praze se v European Business Schools Rankingu umístila na 75. místě v Evropě. V žebříčku nejlepších evropských škol je zastoupeno celkem 18 zemí a pouze 3 vysoké školy ze zemí střední a východní Evropy. Více


Vyhlášení 3. volby kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2014 – 2018

2. 12. 2013 - Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění a podle vnitřních předpisů Vysoké školy ekonomické v Praze volby kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro nové funkční období počínající v roce 2014 a trvající do roku 2018. Více


CEMS slaví 25. výročí založení

27. 11. 2013 - CEMS, jeden z nejlépe hodnocených projektů mezinárodní spolupráce vysokých škol a mezinárodních firem, oslaví 25. výročí svého založení na výroční konferenci, která se koná od 28. do 30. listopadu 2013 ve španělské Barceloně. Při této příležitosti si VŠE v Praze připomíná 15. výročí svého členství. Více


Mezinárodní konference „Environmental Economy, Policy and International Environmental Relations“

26. 11. 2013 - Ve dnech 11. a 12. listopadu 2013 proběhl na Vysoké škole ekonomické již patnáctý ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a postgraduálních studentů životního prostředí. Více


Stránky: předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 další