Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Zpravodaj VŠE

Mezinárodní konference „Environmental Economy, Policy and International Environmental Relations“

26. 11. 2013 - Ve dnech 11. a 12. listopadu 2013 proběhl na Vysoké škole ekonomické již patnáctý ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků a postgraduálních studentů životního prostředí. Více


Ve druhých rektorských volbách nezvítězil žádný kandidát

25. 11. 2013 - Dne 25. 11. 2013 proběhly na Vysoké škole ekonomické v Praze druhé tajné volby kandidáta na rektora pro funkční období 2014 – 2018. V tajných volbách nezískal žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Více


4. výroční setkání IB Alumni Club

25. 11. 2013 - K významnému výročí 60 let od založení VŠE se uskutečnilo v sobotu 23. 11. 2013 výroční setkání IB Alumni Club. Více


Úspěšná spolupráce VŠE a Škoda Auto, a.s.

21. 11. 2013 - Ve středu 20. listopadu 2013 podepsali v sídle společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi smlouvu o partnerské spolupráci na další tři roky rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. a předseda představenstva Škoda Auto prof. Winfried Vahland, dr.h.c. Více


Videozáznam z prezentace kandidátů na funkci rektora

21. 11. 2013 - Veřejná prezentace kandidátů na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. a doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. se uskutečnila v pondělí 18. listopadu 2013 od 11:30 hod. ve Vencovského aule.  Více


Dny partnerských univerzit a výstava fotografií výměnných studentů VŠE

16. 11. 2013 - Od úterý 19. 11. 2013 do pátku 29. 11. 2013 proběhne v  Rajské budovy několik akcí, které mají za cíl propagaci možností studia v zahraničí pro studenty VŠE. Kromě výstavy fotografií studentů, přihlášených do soutěže pořádané Oddělením zahraničních styků, se bude konat rovněž pravidelná dvoudenní akce Dny partnerských univerzit, každoročně pořádaná ve spolupráci s organizací Buddy System. Pro zájemce o studium v zahraničí bude v atriu Rajské budovy rovněž připraven informační stánek OZS. Více


Prezentace kandidátů na rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018

12. 11. 2013 - Druhá volba kandidáta na funkci rektora VŠE pro funkční období 2014-2018 proběhne na zasedání AS VŠE dne 25. 11. 2013. Veřejná prezentace kandidátů doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. a doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. se uskuteční v pondělí 18. listopadu 2013 od 11:30 hod. ve Vencovského aule. Více


40. výročí založení mezinárodní organizace PIM

9. 11. 2013 - PIM (Partnership in International Management) byl jednou z prvních mezinárodních sítí manažerských vysokých škol. V roce 1973 jej založily 3 prestižní vysoké školy: HEC Paris, New York University - Stern School of Business a London Business School. Dnes má PIM 60 členů z 37 zemí celého světa. VŠE je aktivním členem od roku 1999. Více


Pět nových docentů VŠE Pět nových docentů VŠE

31. 10. 2013 - Rektor VŠE v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. předal na Vědecké radě dne 29. října 2013 jmenovací dekrety pěti novým docentům. Více


Zpráva o konání konference „Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013″

30. 10. 2013 - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky uspořádala v rámci projektu IGA2 „Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“ mezinárodní vědeckou konferenci Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013. Více


Sedmý ročník Dne vědy opět na VŠE

27. 10. 2013 - V pátek 15. listopadu 2013 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) uskuteční již sedmý ročník akce Scientia Pragensis - Den vědy na pražských vysokých školách. Jedná se o unikátní projekt, který přesahuje hranice vědy a stává se kulturní událostí s širokým významem. Více


Podzimní kulturní a sportovní akce

23. 10. 2013 - VŠE se snaží vytvořit pro studenty příjemné prostředí nejen ke studiu, ale i pro mimoškolní aktivity. V zimním semestru nabízí svým studentům a zaměstnancům možnost navštívit řadu kulturních a sportovních akcí. Více


Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence

17. 10. 2013 - Vědecký tým Výzkum insolvence zahájil v roce 2012 sérii statistických zkoumání skutečných výsledků insolvenčních řízení vedených v České republice po 1. lednu 2008, tedy po účinnosti nyní platného insolvenčního zákona (Zákon 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení). Z výsledků šetření například vyplývá, že výnosy věřitelů z těchto řízení jsou velmi nízké. Více


CEMS Day 2013 na VŠE CEMS Day 2013 na VŠE

16. 10. 2013 - Ve středu 23. října 2013 se v prostorách Rajské budovy uskuteční od 12,00 do 19,30 tradiční CEMS Day. Akce je určena zájemcům o studium v navazujícím magisterském oboru International Management (CEMS) v angličtině a zároveň informuje o aktivitách sítě CEMS. CEMS je globální strategickou aliancí 28 prestižních vysokých škol, více než 70 mezinárodních firem a 4 neziskových organizací. Více


Akademický senát vyhlásí 21. 10. 2013 nové volby rektora

14. 10. 2013 - Dne 14. 10. 2013 proběhly na Vysoké škole ekonomické v Praze tajné volby kandidáta na rektora pro funkční období 2014 – 2018. V tajných volbách nezískal žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Více


VŠE byla vyhodnocena jako 2. nejlepší škola střední a východní Evropy

12. 10. 2013 - VŠE získala druhé místo v rámci mezinárodního hodnocení Eduniversal. Od roku 2008 oceňuje Eduniversal každoročně tisíc vybraných vysokých ekonomických škol ze 154 zemí, které jsou rozděleny do devíti světových regionů. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 10. října 2013 v Bangalore, hlavním městě indického státu Karnataka. Za VŠE převzal ocenění prof. Soukup, prorektor pro sociální záležitosti a finance. Více


Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

7. 10. 2013 - Ve dnech 15. a 16. října 2013 (od 9 do 17 hodin) se bude v atriu Rajské budovy konat Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Studenti a absolventi VŠE budou mít šanci osobně se seznámit s pracovními nabídkami prestižních zaměstnavatelů a dalších firem, které jim mohou pomoci v počátcích pracovní kariéry. Více


QS rankings VŠE je podle prestižního žebříčku QS World poprvé mezi 700 nejlepšími univerzitami světa

3. 10. 2013 - QS World University Rankings® je jeden z nejprestižnějších mezinárodních srovnávacích žebříčků vysokých škol. Je každoročně zveřejňován již od roku 2004. V současné době je na tomto žebříčku uvedeno 800 nejlepších univerzit z celého světa. Více


Workshop s ředitelkou odboru ekonomických analýz Světového ekonomického fóra

28. 9. 2013 - Katedra mezinárodního obchodu FMV uspořádala v pátek 27. září 2013 seminář na téma „Global Competitiveness“. Hlavním řečníkem byla paní Margareta Drzeniek Hanouz, která je spoluautorkou zprávy „Global Competitiveness Report“. Více


Folklorní baletní skupina z Chile na VŠE

27. 9. 2013 - 26. září 2013 se na půdě VŠE konalo vystoupení členů folklorní baletní skupiny BAFOCHI. Vystoupení odměnila naplněná Vencovského aula potleskem ve stoje. Akci organizoval CLAS (Centrum latinskoamerických studií) Národohospodářské fakulty ve spolupráci s velvyslanectvím Chile Více


Stránky: předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 další