Co se děje na VŠE?

21. 11. 2017 - 28. 11. 2017 - Informační schůzky o možnostech studia v zahraničí

23. 11. 2017 - VŠE hledá talent

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Zpravodaj VŠE

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2009 - účast fakulty podnikohospodářské

30. 10. 2009 - Institut pro technologický a inovační management se hned po krátké době svého fungování spolu s katedrou psychologie a sociologie řízení zúčastnili Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) 2009 v Brně. Více


CHE ExcellenceRanking 2009 vysokých škol ekonomických

30. 10. 2009 - V hodnocení německého Centra pro rozvoj vysokých škol (Das Centrum für Hochschulentwicklung) uspěla VŠE v Praze zejména díky internacionalizaci a kvalitní publikační činnosti. Výsledky zveřejnil německý týdeník Die Zeit. Více


Vliv globální krize na řízení výkonnosti

29. 10. 2009 - Katedra manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci se svými partnery uspořádala ve dnech 16. – 18. září 2009 již 5. ročník mezinárodní konference věnované otázkám řízení výkonnosti a jeho informační podpory. Hlavní dvoudenní program konference vhodně doplnily obě doprovodné akce, vědecké fórum a manažerský workshop pod vedením Bernarda Marra z britského Advanced Performance Institute. Více


EconTech otevírá dveře

22. 10. 2009 - Projekt EconTech je pro studenty VŠE zajímavou příležitostí si zasoutěžit, navázat kontakty s manažery v úspěšných firmách, naučit se spolupracovat se studenty technických oborů a poznat sám sebe při práci nad řešením reálných problémů. Více


Týden třídění odpadu na VŠE

18. 10. 2009 - V týdnu od 19. do 23. října 2009 se na VŠE uskuteční řada akcí v rámci Týdne třídění odpadu. Studentskou iniciativu podpořilo vedení školy mimo jiné i vybavením velkých učeben nádobami na tříděný odpad. Více


Den s VŠE - společenské setkání absolventů

14. 10. 2009 - V sobotu 21. 11. 2009 se v prostorách VŠE v Praze uskuteční další ročník setkání absolventů "Den s VŠE". Jako již tradičně je plánován bohatý společenský, kulturní, odborný i gastronomický program. Více


Novým rektorem VŠE zvolen prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.

12. 10. 2009 - Dne 12. 10. 2009 byl na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) zvolen rektorem pro druhé funkční období prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. V tajných volbách získal od Akademického senátu (AS) VŠE v Praze již v prvním kole 20 hlasů. Více


CEMS MIM získal světové prvenství v hodnocení Financial Times

6. 10. 2009 - CEMS Master’s in International Management je navazující magisterský program realizovaný strategickou aliancí 28 vysokých škol čtyř kontinentů. VŠE je členem CEMSu od roku 1998. Více


VŠE udělí dva čestné doktoráty

29. 9. 2009 - Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) udělí dne 8.10.2009 čestný titul "doctor oeconomiae honoris causa" panu Arthuru Dempsterovi a panu Glennu Shaferovi. Slavnostní předání se uskuteční od 16. hod. ve Vencovského aule za přítomnosti řady významných hostů. Více


Dětský koutek na Národohospodářské fakultě VŠE

21. 9. 2009 - Na Národohospodářské fakultě VŠE byl 21. 9. 2009 otevřen Dětský koutek pro děti předškolního věku. Příprava tohoto projektu trvala více než rok, přičemž samotné stavební práce byly hotovy za jeden měsíc. Uvedení dětského koutku do provozu je projevem úsilí o zvýšení komfortu pedagogů a administrativních pracovníků školy. Více


Studenti VŠE zopakovali úspěch v celosvětové soutěži Google Online Marketing Challenge

20. 9. 2009 - Studenti kurzu Marketing na internetu opět uspěli v celosvětové soutěži Google Online Marketing Challenge. Z deseti týmů tohoto kurzu postoupilo do semifinále pět týmů a zařadilo se tak mezi 50 nejlepších z regionu EMEA a zároveň mezi 150 nejlepších týmů na světě v celkové konkurenci 2 187 týmů. Více


Časopis VŠE zařazen do databáze SCOPUS

17. 9. 2009 - Vědecký časopis Prague Economic Papers byl nově zařazen do světově uznávané databáze odborných časopisů SCOPUS. Tento recenzovaný teoretický časopis vychází čtvrtletně v anglickém jazyce. Více


Kurzy celoživotního vzdělávání na Fakultě financí a účetnictví

11. 9. 2009 - Fakulta financí a účetnictví nabízí pro širokou odbornou veřejnost pestrou paletu kurzů . Účastníci kurzů mají možnost se jejich prostřednictvím seznámit s aktuálními teoretickými i praktickými poznatky z oblasti financí a účetnictví. Po úspěšném absolvování kurzu získávají účastníci osvědčení vydávané dle zákona o vysokých školách. Více


Fakulta financí a účetnictví získala akreditaci ACCA

3. 9. 2009 - ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, udělila Fakultě financí a účetnictví akreditaci na vybrané předměty vyučované na fakultě v rámci kvalifikace ACCA. Více


Institut oceňování majetku při VŠE

26. 8. 2009 - Institut oceňování majetku otevírá další ročník čtyřsemestrálních kurzů pro znalce a odhadce se zaměřením na oceňování podniků a nemovitostí. Více


Úmrtí prorektora doc. RNDr. Felixe Koschina, CSc.

18. 8. 2009 - Rektor VŠE v Praze s hlubokou lítostí oznamuje, že dne 18. srpna 2009 zemřel náhle ve věku 63 let prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. RNDr. Felix Koschin, CSc. Více


Grafická a multimediální laboratoř na VŠE

16. 8. 2009 - Již třetím rokem působí na VŠE Grafická a multimediální laboratoř. S její podporou vyhrál studentský tým VŠE soutěž speciálních filmových technologií na iDNES.cz. Více


ISBM VŠE - přijímací řízení na MBA studium

28. 7. 2009 - Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze velmi intenzivně vnímá měnící se požadavky na trhu vzdělávání. K těmto změnám patří nejenom skutečnost, že zaměstnanci a zaměstnavatelé čelí vyšším požadavkům na specializaci, popř. odbornost pracovního místa, ale i stále vzrůstající konkurence na pracovním trhu. Více


České finále marketingové hry Brandstorm

11. 7. 2009 - Vítězem českého národního finále marketingové hry společnosti L’Oréal pro studenty vysokých škol se stal tým B3B z Vysoké školy ekonomické v Praze, vedlejší specializace Komerční komunikace. Více


Akademický rok 2008/2009 na VŠE

27. 6. 2009 - Vysoká škola ekonomická v Praze rozvíjela v akademickém roce 2008/2009 široké spektrum aktivit. Největším mezinárodním úspěchem bylo získání certifikátů ECTS Label a DS Label, které byly VŠE pro období 2009-2013 uděleny Evropskou komisí. Více


Stránky: předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 další