Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Nová prorektorka pro strategii

27. 2. 2018 - Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., přebírá od 1. 3. 2018 funkci prorektorky pro strategii od dosavadního prorektora doc. Ing. Jakuba Fischera, PhD., který byl zvolen děkanem Fakulty statistiky a informatiky.

Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. absolvovala na VŠE obor Ekonomika zahraničního obchodu a po ukončení vědecké aspirantury získala rozsáhlé zkušenosti ve státní správě. Pracovala na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu v odboru strategií a prognóz, a poté na Ministerstvu průmyslu a obchodu v útvaru mezinárodních organizací a společné obchodní politiky EU. Byla mimo jiné zodpovědná za koordinaci implementace Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví do legislativy ČR, byla členkou delegace ČR ve WTO, OECD a EHK OSN a v letech 2002 – 2006 byla vyslána jako diplomatka na Stálou misi ČR při OSN a WTO v Ženevě. Při své praxi spolupracovala nepřetržitě s VŠE, ať už ve výuce, jako host na přednáškách nebo při vedení diplomových prací.

Problematika mezinárodního obchodu, obchodní politiky a mezinárodního obchodního regulatorního prostředí zůstala pro doc. Ing. Ludmilu Štěrbovou, CSc. stěžejní i po jejím nástupu na VŠE v roce 2006, kdy začala působit na Katedře mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů. Inovovala výuku kurzu mezinárodní obchod v českém jazyce a iniciovala ji v jazyce anglickém. Jako akademická ředitelka prvního anglicky vyučovaného magisterského programu na VŠE, International Business – Central European Business Realities, a následně také bakalářského programu International Business, se podílela na rozvoji systému výuky bakalářských a magisterských programů v angličtině a zejména na integraci moderního pojetí internacionalizace výuky, tzv. double degree. Jako projektová manažerka dosáhla v r. 2012 udělení vůbec první akreditace EFMD v ČR, a to mezinárodní akreditace EPAS, pro magisterské programy Mezinárodní obchod a International Business, a opakované akreditace těchto programů – naposled v roce 2018 na nejdelší možné období 5 let.

V letech 2012 – 2016 působila doc. Štěrbová jako proděkanka pro zahraniční vztahy a PR Fakulty mezinárodních vztahů. Za jejího působení se významně prohloubila internacionalizaci fakulty a nastavila se systémová spolupráce se zahraničními partnery, zvýšilo se zapojení vyučujících do výuky pro výměnné studenty a do výuky v zahraničí, vzrostl počet zahraničních hostujících profesorů a s úspěšným startem a rozvojem bakalářského programu International Business se značně zvýšil i podíl zahraničních studentů fakulty.

Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. je mezinárodně uznávanou odbornicí. Působí v expertním týmu Evropské hospodářské komise OSN a od roku 2015 je prezidentkou mezinárodní asociace Consortium of International Double Degrees. Je členkou OPO Rady programů MŠMT. Pravidelně je zvána jako přednášející na univerzity v Německu, Rakousku, Francii, Rusku, Číně, Taiwanu a USA a jako hlavní řečník na mezinárodní konference. Je členkou a předsedkyní redakčních rad několika zahraničních časopisů. Výsledky své odborné práce pravidelně publikuje.