Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Programy MBA v angličtině a francouzštině

29. 4. 2018 - Programy MBA jsou světově nejuznávanější formou celoživotního vzdělávání. Studium programu MBA je určeno zejména absolventům vysokých škol, kteří nestudovali manažersky zaměřené studijní obory.

 

Profesní titul MBA poskytuje absolventům vyšší prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce a znamená také vyšší hodnotu pro firmu, ve které absolventi působí. Důležité jsou i kontakty, jež absolventi během studia naváží a které nadále rozvíjejí v rámci absolventských spolků.

VŠE v současné době nabízí čtyři programy MBA, které jsou buď plně, nebo částečně vyučovány v cizím jazyce. Do výuky všech programů jsou zapojeni zahraniční hostující profesoři i odborníci z praxe.

 

Programy FMV a IFTG mají formu double degree a umožňují získat titul MBA z VŠE i titul partnerské zahraniční vysoké školy. V oblasti manažerského vzdělávání jsou programy double degree moderním trendem, protože nabízejí vysokou přidanou hodnotu. Jedná se o propojení mezinárodního know-how s adaptací vzdělávacího programu na místní podnikatelské prostředí.

„VŠE se dlouhodobě zaměřuje na internacionalizaci ve všech oblastech. Rozhodli jsme se proto inovovat i naši nabídku programů celoživotního vzdělávání a zaměřit se na programy MBA realizované ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami. Jedná se o double degree MBA v angličtině s MCI (Management Centre Innsbruck) a ve francouzštině s iaelyon, School of Management. Nechtěli jsme se stát pobočkou zahraniční školy, věříme v partnerství. Program double degree je nejvyšší formou mezinárodní spolupráce založené na důvěře v kvalitu partnerské instituce. Titul MBA z VŠE má vysokou hodnotu na českém trhu práce a diplom zahraniční školy usnadňuje mezinárodní kariéru“, vysvětluje rektorka VŠE Hana Machková.

Uzávěrky přihlášek do programů MBA na VŠE:

  • Double degree program MBA – Master Management et Administration des Entreprises: uzávěrka prodloužena do 20. 5. 2018.
  • International executive MBA programy Fakulty podnikohospodářské: 15. června 2018
  • Double degree program MBA - International Business Fakulty mezinárodních vztahů: 30. června 2018.