Hledat
Pokročilé hledání

Inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské

21. 6. 2018 - Ve středu 20. června 2018 proběhla slavnostní inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE prof. Ing. Ivana Nového, CSc. Do úřadu jej uvedla rektorka VŠE, prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Fakulta podnikohospodářská dosáhla v minulých čtyřech letech opravdu mimořádných výsledků. Přeji panu děkanovi i jeho týmu, aby ty další čtyři roky byly neméně úspěšné,“ uvedla rektorka VŠE po předání jmenovacího dekretu.

Prof. Nový povede Fakultu podnikohospodářskou v období od 1. července 2018 do 30. června 2022. Během svého volebního období se chce zaměřit na stabilizaci a doladění organizačních a obsahových změn, které proběhly v předchozích letech, reakreditaci EQUIS a FIBAA, podporu celoškolských akreditací AACSB a NAÚ, transformaci Katedry mikroekonomie na Katedru manažerské ekonomie a v neposlední řadě pak na obsahové a didaktické inovace předmětů, zajištění návazností a odstranění duplicit.

Během slavnostní inaugurace prof. Nový zároveň jmenoval své proděkany, stejně jako vedoucí kateder a center.