Akademický rok 2013/2014

4. července
2014

Akademický rok 2013/2014 byl pro Vysokou školu ekonomickou v Praze rokem důležitých událostí. Akademický senát VŠE zvolil pro období 2014 – 2018 novou rektorku prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc. Své děkany si v uplynulém akademickém roce volily také Fakulta financí a účetnictví (doc. Mejzlík), Fakulta podnikohospodářská (prof. Nový), Fakulta informatiky a statistiky (doc. Marek) a Národohospodářská fakulta (doc. Ševčík).

Podle Výroční zprávy o činnosti za rok 2013 studovalo na Fakultě financí a účetnictví 3 160 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 4 665 studentů, na Fakultě podnikohospodářské 3 547 studentů, na Fakultě informatiky a statistiky 3 090 studentů, na Národohospodářské fakultě 2 562 studentů a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci 1 458 studentů.

Zájem o studium na VŠE je stále velký. Do prvních ročníků bakalářských programů bylo pro akademický rok 2013/2014 podáno celkem 13 623 přihlášek a počet podaných přihlášek převýšil více než 3x nabízenou kapacitu. Do prvního ročníku bakalářských programů bylo zapsáno 3 877 studentů.

Mezinárodní spolupráce

V roce 2013/2014 spolupracovala VŠE v Praze s více než 200 partnerskými vysokými školami ze čtyř kontinentů a nabízela českým i zahraničním studentům široké spektrum akreditovaných navazujících magisterských studijních oborů, studijních programů a odborných předmětů v cizích jazycích. Velmi žádanými byly blokové semináře zahraničních hostujících profesorů. Například v zimním semestru měli studenti možnost výběru z 29 předmětů vyučovaných odborníky ze zahraničí. Výuka probíhala převážně v angličtině.

Počet vyslaných i přijatých studentů se každoročně zvyšuje. V roce 2013 studovalo na VŠE alespoň jeden semestr 623 výměnných studentů, dalších 109 studentů zde studovalo v rámci letních škol. Na studijní a pracovní pobyty (odborné praxe) do zahraničí bylo vysláno celkem 853 studentů. Nejvíce studentů VŠE studovalo v roce 2013 na německých (14,7%), francouzských (7,7%) a rakouských (6%) vysokých školách. Zejména díky programu CESP a letním školám studovalo na VŠE nejvíce studentů z USA (29,6%), Francie (11,6%) a Německa (9,2%). Zahraniční studenti si mohli každý semestr volit z nabídky více než 120 předmětů, které vyučují učitelé všech pražských fakult.

V roce 2013/2014 se VŠE podařilo dosáhnout řady mezinárodních úspěchů. VŠE se poprvé umístila v celosvětovém žebříčku nejlepších univerzit QS World University Rankings a skončila na 75. místě v hodnocení Financial Times European Business Schools Ranking. Velkým úspěchem bylo získání certifikátů ECTS LabelDS Label od Evropské komise pro období 2013 – 2016.

Vědecko-výzkumné aktivity a spolupráce s praxí

Škola se snaží aktivně zapojovat do řešení vědeckých projektů a podporovat publikační aktivity pedagogů i studentů. VŠE vydává řadu vědeckých časopisů, z nichž dva – Politická ekonomie a Prague Economic Papers – patří k ceněným časopisům s tak zvaným impakt faktorem. VŠE v roce 2013 pořádala či spolupořádala celkem 48 vědeckých konferencí. Ve 38 případech se přitom jednalo o vědecké konference s mezinárodní účastí.

VŠE pokračovala v úspěšné spolupráci se svými firemními partnery. Generálním partnerem je již řadu let Česká spořitelna a hlavními partnery jsou ČSOB, Deloitte, EY, Komerční banka, KMPG a PWC. Partnery byly v akademickém roce 2013/2014 společnosti Česká pojišťovna, Economia, Hospodářská komora České republiky, Kooperativa, L´Oréal, Microsoft, Procter&Gamble, SwissLife, Plzeňský Prazdroj a Škoda Auto. Poslední dvě společnosti jsou také mezinárodními partnery CEMS. V červnu podepsala rektorka VŠE novou dohodu o partnerství s farmaceutickou společností MSD.

Firmy se na škole prezentují 2x ročně na veletrhu pracovních příležitostí Šance, který organizuje Rozvojové a poradenské centrum. Odborníci z aplikační sféry se také podílejí na výuce. V roce 2013 jich na VŠE přednášelo 377.

Sportovní úspěchy studentů a společenské akce

Na VŠE studuje mnoho sportovně nadaných studentů. O tom svědčí i výsledky XII. Českých akademických her, kde se celkově sportovci VŠE v bodování škol umístili na 10. místě ze 44 vysokých škol. Sportovním aktivitám je také věnován „Rektorský sportovní den“, který se koná v dubnu. Mezi nejvýznamnější společenské akce patřily například prosincový Ples VŠE či setkání s absolventy „Den s VŠE“, které se konalo v květnu 2014. Škola dlouhodobě podporuje i společensky prospěšné aktivity. Například v dubnu 2014 se zde uskutečnila akce „Daruj krev na VŠE“, organizovaná pro studenty i zaměstnance školy mobilní transfuzní stanicí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.