Acta Informatica Pragensia Vol. 5 No. 1

Predátorské časopisy, pirátství a nové modely publikování odborných článků

DOI: https://doi.org/10.18267/j.aip.87

[plný text (PDF)]

Zdeněk Smutný

Příspěvek reaguje na zaznamenané absurdní dopady související s predátorskými časopisy, a to jak na úrovni personální, tak institucionální. Je uveden základní postup, jak identifikovat predátorský časopis, respektive jak jej najít v Beallově seznamu. Stručně jsou komentovány konsekvence spojené s první studií v ČR zabývající se počtem článků publikovaných v predátorských časopisech, které jsou výzkumnými institucemi vloženy do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Na základě toho je v ČR přerozdělována část finančních prostředků pro vysoké školy a výzkumné organizace. Dále jsou komentovány přístupy k financování časopisů a publikování článků, zejména se jedná o nový způsob placení členských poplatků uplatněný u publikační platformy PeerJ. Na závěr je diskutována problematika dostupnosti odborných článků včetně s tím spojeným pirátstvím. Popsaný vývoj, jehož jsme v současnosti svědky, přetváří současný systém vědy a s tím spojené publikování odborných článků a sdílení znalostí ve společnosti.

Reference:
Antipredátor. (2016). Občanské sdružení Fórum Věda žije! Retrieved from: http://antipredator.vedazije.cz

ASEP. (2016). Predátoři. Knihovna AV ČR. Retrieved from: https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/predatori/

Beall’s List. (2016). Beall’s List: Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers. Retrieved from: http://scholarlyoa.com/publishers/

Bohannon, J. (2016). Everyone Who's downloading pirated papers?. Science, 352(6285), 508-512. Retrieved from: http://www.sciencemag.org/news/2016/04/whos-downloading-pirated-papers-everyone

EU. (2016). All European scientific articles to be freely accessible by 2020. Retrieved from: http://english.eu2016.nl/latest/news/2016/05/27/all-european-scientific-articles-to-be-freely-accessible-by-2020

Flegr, J. (2016). Nové modely vědeckého publikování – Světélko na konci tunelu?. Osel.cz. Retrieved from: http://www.osel.cz/8817-nove-modely-vedeckeho-publikovani-svetelko-na-konci-tunelu.html

Kasík, P., & Lázňovský, M. (2016). Systém vědy se hroutí kvůli podvodníkům, varuje knihovník, který je loví. Technet. Retrieved from: http://technet.idnes.cz/jeffrey-beall-rozhovor-predatorske-vedecke-casopisy-peer-review-demarkace-vedy-gdi-/veda.aspx?c=A160615_155201_veda_pka

Kryčerová, E. (2016). Zápis ze zasedání Ediční komise 14. ledna 2016. Retrieved from: http://www.cuni.cz/UK-7325.html

PeerJ. (2016). PeerJ pricing. Retrieved from: https://peerj.com/pricing/

Petr, M. (2016). Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům. Masarykova univerzita. Retrieved from: https://is.muni.cz/do/rect/metodika/VaV/56012837/Vyzkum_a_predatorske_casopisy.pdf

Plch, L., & Kratochvíl, J. (2016). Predátorské časopisy. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Retrieved from: https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatorske_casopisy.pdf

Shen, C., & Björk, B-C. (2015). ‘Predatory’ open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics. BMC Medicine, 13(230). doi: 10.1186/s12916-015-0469-2

TCS. (2016). Think. Check. Submit. Retrieved from: http://thinkchecksubmit.org/

UK. (2016). Tisková konference rektora UK prof. Tomáše Zimy. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=vy31h5JpfMQ

Věda žije! (2016a). Predátorská vlna láká ke svezení, objevují se ale i černí pasažéři. Retrieved from: http://vedazije.cz/node/2694

Věda žije! (2016b). Publikace v predátorských časopisech v kontextu českého hodnocení vědeckých výsledků. Retrieved from: http://vedazije.cz/sites/default/files/predatori_pres_LXX_AF_2016.pdf