Dny otevřených dveří

Vysoká škola ekonomická v Praze otevře své dveře všem zájemcům o studium 19. prosince 2023. Více informací bude k dispozici na webu denotevrenychdveri.vse.cz, kde jsou dostupné i další podrobnosti o studiu.
Další příležitost, jak získat informace o jednotlivých fakultách, programech i studentském životě, představují např. fakultní dny otevřených dveří:

Den otevřených dveří všech fakult
19. 12. 2023
Fakulta financí a účetnictví

25. 1. 2024

Fakulta mezinárodních vztahů 20. 1. 2024
Fakulta podnikohospodářská 12. 1. 2024
Fakulta informatiky a statistiky 26. 1. 2024
Národohospodářská fakulta 19. 1. 2024
Fakulta managementu 31. 1. a 23. 3. 2024
Bakalářské cizojazyčné studijní programy 19. 12. 2023
Navazující magisterské cizojazyčné studijní programy 19.12. 2023

V rámci Dne otevřených dveří všech fakult mají studenti středních škol i ostatní zájemci o studium příležitost dozvědět se informace o téměř 30 studijních programech najednou. Nejen, že se tak dozví, co studium na jednotlivých fakultách VŠE obnáší, ale třeba objeví i program, o kterém původně ani neuvažovali. Zároveň mohou klást otázky současným studentům, seznámit se se studentskými organizacemi, které působí na VŠE, s pracovišti, která zajišťují profesní poradenství či výjezdy studentů do zahraničí, nebo si prohlédnout celý areál školy.