Dny otevřených dveří

Vysoká škola ekonomická v Praze otevře své dveře všem zájemcům o studium 20. prosince 2022. Více informací bude k dispozici na webu denotevrenychdveri.vse.cz, kde jsou dostupné i další podrobnosti o studiu.
Další příležitost, jak získat informace o jednotlivých fakultách, programech i studentském životě, představují např. fakultní dny otevřených dveří:

Den otevřených dveří všech fakult
20. 12. 2022
Fakulta financí a účetnictví 26. 1. 2023
Fakulta mezinárodních vztahů 21. 1. 2023
Fakulta podnikohospodářská 13. 1. 2023
Fakulta informatiky a statistiky 27. 1. 2023
Národohospodářská fakulta 20. 1. 2023
Fakulta managementu 1. 2. a 1. 4. 2023
Bakalářské cizojazyčné studijní programy 15. 2. 2023
Navazující magisterské cizojazyčné studijní programy 15. 2. 2023

V rámci Dne otevřených dveří všech fakult mají studenti středních škol i ostatní zájemci o studium příležitost dozvědět se informace o téměř 30 studijních programech najednou. Nejen, že se tak dozví, co studium na jednotlivých fakultách VŠE obnáší, ale třeba objeví i program, o kterém původně ani neuvažovali. Zároveň mohou klást otázky současným studentům, seznámit se se studentskými organizacemi, které působí na VŠE, s pracovišti, která zajišťují profesní poradenství či výjezdy studentů do zahraničí, nebo si prohlédnout celý areál školy.