Promoce (kalendář)

Jarní termíny bakalářských promocí

Termíny promocí: 1. 3., 15. 3., 29. 3., 5. 4., 12. a 13. 4. 2019

Fakulta Datum  Začátek
mezinárodních vztahů 1. března 13.00 hod.
informatiky a statistiky 15. března 13.00 hod.
financí a účetnictví 29. března 9.00 hod.
11.00 hod.
národohospodářská 5. dubna 9.00 hod.
podnikohospodářská 12. dubna

13. dubna

časy budou upřesněny později

Jarní termíny magisterských (a doktorských) promocí

Termíny promocí: 1. 3., 8. 3., 15. 3., 29. 3., 5. 4. 2019

Fakulta Datum Začátek
mezinárodních vztahů 1. března 9.00 hod.
11.00 hod.
podnikohospodářská 8. března 9.00 hod.
11.00 hod.
informatiky a statistiky 15. března 9.00 hod.
11.00 hod.
financí a účetnictví 29. března 9.00 hod.
11.00 hod.
národohospodářská 5. dubna 11.00 hod.

 

Ing. Daniela Slušová

vedoucí pedagogického oddělení