Promoce (kalendář)

Podzimní termíny magisterských promocí

Termíny promocí: 20.9, 11. 10., 1. 11., 8. 11. a 15. 11. 2019

Fakulta Datum Začátek
informatiky a statistiky 20. září 10.00 hod.
podnikohospodářská 11. října 10.00 hod.
12.00 hod.
mezinárodních vztahů 1. listopadu 9.00 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
národohospodářská 8. listopadu 13.00 hod.
financí a účetnictví 15. listopadu 10.00 hod.
12.00 hod.
14.00 hod.
doktorské studium 8. listopadu 15.00 hod.

Ing. Daniela Slušová
vedoucí pedagogického oddělení

Podzimní termíny bakalářských promocí

Termíny promocí: 27. 9, 4., 18., 20., 25., 26. 10. a 8. 11. 2019

Fakulta Datum Začátek
podnikohospodářská 27. září 9.00 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
informatiky a statistiky 4. října 9.00 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
20. října 13.00 hod.
mezinárodních vztahů 18. října 9.00 hod.
10.30 hod.
12.00 hod.
13.30 hod.
15.00 hod.
financí a účetnictví 25. října 9.00 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
národohospodářská 8. listopadu 9.00 hod.
11.00 hod.

Ing. Daniela Slušová
vedoucí pedagogického oddělení