Promoce (kalendář)

Podzimní termíny magisterských promocí

Termíny promocí: 20.9, 11. 10., 1. 11., 8. 11. a 16. 11. 2019

Fakulta Datum Začátek
informatiky a statistiky 20. září 10.00 hod.
podnikohospodářská 11. října 9.00 hod.
mezinárodních vztahů 1. listopadu *
národohospodářská 8. listopadu *
financí a účetnictví 16. listopadu *
doktorské studium 8. listopadu 15.00 hod.

*časy budou upřesněny

Ing. Daniela Slušová
vedoucí pedagogického oddělení

Podzimní termíny bakalářských promocí

Termíny promocí: 27. 9, 4. 18., 20., 25., 26. 10. a 8. 11. 2019

Fakulta Datum Začátek
podnikohospodářská 27. září 9.00 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
informatiky a statistiky 4. října 9.00 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
20. října 13.00 hod.
mezinárodních vztahů 18. října *
financí a účetnictví 25. října *
národohospodářská 8. listopadu *

*časy budou upřesněny později

Ing. Daniela Slušová
vedoucí pedagogického oddělení