Promoce (kalendář)

Podzimní termíny magisterských promocí 2020

Termíny promocí: 8. 9., 9. 9. a 11. 9. 2020

 

Fakulta Datum Začátek Jméno
informatiky a statistiky  8. září  9.00 hod
11.00 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
mezinárodních vztahů 9. září 9.00 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
národohospodářská  11. září 9.00 hod.
11.00 hod.

 

Podzimní termíny bakalářských promocí 2020

Termíny promocí:  18. 9. 2020

Fakulta Datum Začátek Jméno
informatiky a statistiky  18. září 9.00 hod.
11.00 hod.
14.00 hod.
16.00 hod.

 

Ing. Daniela Slušová
vedoucí pedagogického oddělení