Promoce (kalendář)

Jarní termíny bakalářských promocí

Termíny promocí: 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. a 5. 4. 2024

Fakulta Datum Začátek
mezinárodních vztahů 1. března 13.00 hod.
podnikohospodářská 8. března 14.00 hod.
informatiky a statistiky 15. března 11.00 hod.
národohospodářská 22. března *
financí a účetnictví 5. dubna *

* bude upřesněno

Jarní termíny magisterských promocí

Termíny promocí: 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. a 5. 4. 2024

Fakulta Datum Začátek
mezinárodních vztahů 1. března 9.00 hod.
11.00 hod.
podnikohospodářská 8. března 10.00 hod.
12.00 hod.
informatiky a statistiky 15. března 9.00 hod.
národohospodářská 22. března *
financí a účetnictví 5. dubna *