Promoce (kalendář)

Letní termíny magisterských promocí 2021

Termíny promocí: 17. 6., 21. 6., 22. 6., 24. 6., 25. 6. a 28. 6. 2021

Fakulta Datum Začátek
mezinárodních vztahů  17. června 13.00 hod
15.00 hod.
financí a účetnictví 21. června 11.00 hod.
národohospodářská 22. června 13.00 hod.
28. června 13.00 hod.
informatiky a statistiky 24. června  9.00 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
podnikohospodářská 25. června  9.00 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
17.00 hod.

 

Letní termíny bakalářských promocí 2021

Termíny promocí:  17. 6., 22. 6. a 28. 6. 2021

Fakulta Datum Začátek
mezinárodních vztahů 17. června  9.30 hod.
11.00 hod.
národohospodářská 22. června  9.00 hod.
11.00 hod.
28. června  9.00 hod.