Promoce (kalendář)

Jarní termíny bakalářských promocí

Termíny promocí:  25. 2., 4. 3., 18. 3., 25. 3. a 1. 4. 2022

Fakulta Datum Začátek
mezinárodních vztahů 25. února 13.00 hod.
financí a účetnictví 4. března   9.00 hod.
informatiky a statistiky 18. března   9.00 hod.
podnikohospodářská 25. března 10.00 hod.
národohospodářská 1. dubna   9.00 hod.

*bude upřesněno později

Jarní termíny magisterských promocí

Termíny promocí: 25. 2., 4. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4. 2022

 

Fakulta Datum Začátek
mezinárodních vztahů 25. února   9.00 hod.
11.00 hod.
financí a účetnictví 4. března   9.00 hod.
11.00 hod.
informatiky a statistiky 18. března 11.00 hod.
podnikohospodářská 25. března 12.00 hod.
národohospodářská 1. dubna 11.00 hod.

*bude upřesněno později