Podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů

  • Písemně
  • Telefonicky
    • Na telefonním čísle +420 239 050 505 po zadání kódu 409370460 a stisknutí mřížky. Oznamovatel následně namluví zprávu a oznámení uzavře a odešle stisknutím mřížky. O přijetí oznámení přijde potvrzující SMS.
    • Nesouhlasí-li oznamovatel se záznamem ústní nahrávky, sjedná si osobní setkání, kde může podat ústní oznámení bez zvukového záznamu.
  • Osobně
    • V přiměřené době, nejpozději do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech.

Oddělení interní kontroly a auditu
Ing. Jakub Drábek, Ph.D. – jakub.drabek@vse.cz

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř VŠE