Kontakt

Vysoká škola ekonomická v Praze / University of Economics, Prague

Adresa:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov (mapa, plánek areálu)

Areál Jižní Město:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ekonomická 957
148 00 Praha 4 – Kunratice (mapa)

Číslo datové schránky: canj9d5

Telefon:
Žižkov spojovatelka: 224 095 111
vrátnice SB: 224 095 718
vrátnice IB: 224 095 715
vrátnice JM: 224 094 222
nonstop provoz

Fax: 224 095 687

E-mail: info@vse.cz

IČO: 613 84 399
DIČ: CZ61384399

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Pracoviště VŠE v Praze: č. 1828782/0800
IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782
SWIFT: GIBACZPX
Správa učelových zařízení č. 1793102/0800
FM Jindřichův Hradec č. 1793372/0800

Telefonní čísla, e-mailové adresy a čísla kanceláří najdete v telefonním seznamu.

Kontakt pro média:
Oddělení public relations
Mgr. Martina Mlynářová
pr@vse.cz

Infocentrum ve vestibulu NB – úřední hodiny: (pro veřejnost, uchazeče o studium, studenty)
během semestru 9:00 – 16:30, mimo semestr 9:00 – 15:00, červenec a srpen zavřeno
telefon 224 095 666

Informace o přijímacím řízení (pro přihlášené uchazeče): prihlasky@vse.cz

Spolupráce s praxí:
Rozvojové a poradenské centrum
Ing. Jiří Knap
rpc@vse.cz

Stížnosti a informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím:
Oddělení interní kontroly a auditu
RNDr. Iva Hejdučková
stížnosti: iva.hejduckova@vse.cz, informace: info106@vse.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
RNDr. Karel Nenadál
dpo@vse.cz
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Vysoké škole ekonomické v Praze