Studentské spolky

Vysoká škola ekonomická v Praze podporuje své aktivní studenty a jejich činnost v rámci studentských spolků.

Z tohoto důvodu VŠE připravila program podpory aktivních studentů „Studentské spolky při VŠE“, který umožňuje spolkům registrovaným v tomto programu získat řadu výhod, včetně možnosti organizace akcí pod hlavičkou VŠE a možnosti získat podporu z Grantu rektora VŠE a České spořitelny, a.s.

V současnosti je do programu Studentské spolky při VŠE zapojeno více než 30 studentských spolků, jejichž seznam je uveden na studentském intranetu, na který mají přístup všichni studenti VŠE.