Etická komise

Pro práci v oblasti etické odpovědnosti vysoké školy jmenoval rektor VŠE v Praze v roce 2014 etickou komisi. Komise vychází z Etického kodexu VŠE.

Jméno Role
Ing. Lucie Andreisová, Ph.D. předseda, člen
Bc. Eliška Hubáčková člen
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. člen
Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA člen
Ing. Tomáš Moric člen
PhDr. Věra Radváková, Ph.D. člen
prof. Ing. Václav Řepa, CSc. člen
doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. člen
Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. člen

 

21. října 2022: Vyjádření členů EK VŠE v Praze mimo oficiální jednání o podnětu (Komise neobdržela podnět, kterým by se mohla v detailu zabývat, nicméně s ohledem na množící se dotazy a veřejnou diskuzi kolem etických aspektů nedávného veřejného vystupovaní děkana Ševčíka cítí někteří její členové potřebu a povinnost vyjádřit svůj postoj)

Členové Etické komise VŠE v Praze v otázce veřejného vystupování pana docenta Ševčíka, děkana Národohospodářské fakulty, upozorňují na souborné stanovisko rektora Vysoké školy ekonomické v Praze, Petra Dvořáka (zde; deklarované morálně-etické zásady vedoucích pracovníků VŠE jsou pak dostupné zde). Ve shodě s vedením VŠE se i jednotliví členové její Etické komise s výjimkou jmen uvedených níže vyjádřili, že již pouhá účast pana děkana na politických demonstracích, kde zaznívají nepřijatelné populistické, nenávistné, extrémistické a nacionalistické názory, které nebezpečně deformují náš veřejný prostor, je nejen v dnešní době silně nevhodná a poškozující dobré jméno VŠE, a dále že není pochyb o tom, že takové jednání je v přímém rozporu se zásadami uvedenými výše.

S tímto vyjádřením nesouhlasí: JUDr. Jan Vondráček a Ing. Tomáš Moric.


22. února 2022: Informace ohledně aktuální situace na Ukrajině

EK VŠE v Praze ve světle aktuálního mezinárodního dění upozorňuje na stanovisko VŠE v Praze. Toto stanovisko reprezentuje celkový postoj naší akademické obce.

  • Autor: webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: