O VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), založená v roce 1953, je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum bakalářských, navazujících magisterských, doktorských i MBA studijních programů. Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – sídlí v centru Prahy. Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).

Na VŠE studuje v současné době více než 13 tisíc studentů. VŠE nabízí bakalářské studijní programy v češtině, angličtině a ruštině, navazující magisterské a doktorské studijní programy v češtině a angličtině. Od roku 2007 působí na VŠE Centrum pro studenty se specifickými potřebami (dříve Středisko handicapovaných studentů).

Škola je vysoce hodnocena jak v tuzemsku, tak v zahraničí. VŠE získala v březnu 2024 jako první vysoká škola v České republice akreditaci AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). AACSB International, založená v roce 1916, je největší světovou aliancí v oblasti ekonomického a manažerského vzdělávání. Držitelem akreditace AACSB je celosvětově méně než 6 % vysokých škol, které nabízejí ekonomické a manažerské studijní programy. Fakulta podnikohospodářská je držitelem další prestižní mezinárodní akreditace, EQUIS, která ji řadí mezi 1 % nejlepších business škol na světě. VŠE je zařazena do hodnocení Financial Times a v rámci projektu Eduniversal Ranking je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších „Business Schools“ ve střední a východní Evropě. Magisterský obor „Official Statistics“ FIS získal akreditaci EMOS (European Master in Official Statistics), kterou uděluje ESSC (Výbor pro Evropský statistický systém). Exekutivní MBA FPH program je akreditován asociací FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), má také akreditaci CAMBAS (České asociace MBA škol), která je členem organizace EQUAL – European Quality Link by EFMD. Fakulta financí a účetnictví získala odbornou akreditaci od mezinárodní profesní asociace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Čestný titul VŠE doctor oeconomiae honoris causa převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman, prof. Gary S. Becker a Richard Thaler.

Výuku zabezpečuje přibližně 600 kvalifikovaných akademických pracovníků a řada externistů z praxe. Kromě odborných předmětů je velký důraz kladen také na studium cizích jazyků. Zájemci se mohou věnovat studiu angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny, portugalštiny, španělštiny, švédštiny a čínštiny.

VŠE poskytuje studentům kvalitní zázemí a dobré podmínky pro studium. Specializovaná knihovna školy obsahuje přes 430 tisíc knih a 330 titulů periodik. Studenti mohou v areálech VŠE využívat stovky počítačů, bezdrátové internetové připojení i moderní studijní informační systém InSIS. Pro mimopražské studenty je na kolejích připraveno téměř 4 000 lůžek.

Škola disponuje vlastním sportovním zázemím. Studenti mohou využívat moderní víceúčelovou sportovní halu, která byla uvedena do provozu v roce 2009. Tělocvična o rozloze 1 400 m2 umožňuje umístit současně tři volejbalová nebo basketbalová hřiště, hřiště na házenou, florbal, sálový fotbal a další sporty. V hale je i umělá horolezecká stěna a sál se zázemím pro rehabilitační cvičení. V objektu kolejí je umístěno fotbalové hřiště s umělým trávníkem. Organizovány jsou rovněž letní a zimní sportovní kurzy.

VŠE podporuje také rozličné zájmové aktivity studentů. Na škole působí pěvecký sbor, komorní orchestr, folklórní soubor, filmový klub, divadelní soubory a studentské časopisy. Zastoupeny jsou i mezinárodní studentské organizace a řada dalších zájmových sdružení.

VŠE se úspěšně zapojuje do mezinárodní spolupráce. Škola spolupracuje s více než 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno více než 1000 studentů ročně a obdobný počet zahraničních studentů je přijímán. VŠE je rovněž členem řady mezinárodních organizací a sítí vysokých škol, např. mezinárodní strategické aliance CEMS (Global Alliance in Management Education) a PIM (Partnership in International Management).

VŠE má úzké vazby na praxi. Absolventi VŠE se velmi dobře uplatňují na trhu práce a zastávají významné funkce jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a do oblasti informačních technologií. Dlouhodobým generálním partnerem VŠE je Česká spořitelna, a.s.