Pomoc Ukrajině / Допомоги Україні

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) a její fakulty od počátku ruské invaze na Ukrajinu usilují v rámci svých možností o zmírnění dopadů na ukrajinské studenty. Proto nabízejí různé formy jednorázové i dlouhodobé podpory, a to jak stávajícím, tak přicházejícím studentům.

Aktuálně VŠE organizuje finanční sbírku na úhradu nákladů spojených s ubytováním a zajištěním základních životních potřeb ukrajinských studentů a akademiků VŠE včetně jejich rodin a úhradu stipendií ukrajinským studentům, kteří se ocitnou v těžké životní situaci. Na transparentní účet může jakoukoli částkou přispět kdokoli.

Důležité externí odkazy

Aktivity