Skupina 40 ukrajinských dětí se specifickými potřebami a jejich rodičů navštívila VŠE

Vysokou školu ekonomickou v Praze v pátek 3.2.2023 navštívila skupina 40 ukrajinských dětí a jejich rodičů z města Vinnica, kteří přijeli do České republiky do města Sázava na dvoutýdenní rekondiční pobyt. Vzhledem k tomu, že jde o děti se specifickými potřebami, které potřebují celodenní asistenci, byla příležitost rehabilitačního a ozdravného pobytu mimo území Ukrajiny pro všechny rodiny vítanou změnou v jejich současné nelehké situaci, která je i v mírových dobách obtížná.

Návštěvu Prahy i VŠE pro ně zprostředkovala profesorka Ludmila Čiževská z Žitomyrské univerzity, která od března do září 2022 působila na Vysoké škole ekonomické a která celý rekondiční pobyt pro ukrajinské děti organizačně zajišťovala.

Během návštěvy měly děti možnost využít bezbariérového prostředí školy, prohlédnout si její prostory a společně poobědvat ve Vencovského klubu. V rámci celodenní výletu do Prahy byla součástí programu rovněž prohlídka Technického muzea na Letné a procházka Letenskými sady s vyhlídkou na Prahu.