Historie Vysoké školy ekonomické v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší veřejná vysoká škola ekonomická v České republice. Člení se na 6 fakult, které nabízejí širokou škálu bakalářských, magisterských, doktorských a MBA studijních programů. Na VŠE studuje více než 13 tisíc studentů. Škola je vysoce hodnocena doma i v zahraničí. A jaké byly její začátky?

 

Přání k 70. výročí založení VŠE

Přání od vedení naší vysoké školy, zaměstnanců, fakult, studentských spolků, našich center a studentů k 70. výročí založení VŠE.

 • Přání k 70. výročí založení VŠE

 

1953

 • Vládním nařízením je s účinností od 1. září 1953 zrušena VŠPHV, podstatným rozšířením její Hospodářské fakulty se vytvoří nová Vysoká škola ekonomická, jejíž vznik se připravuje po celý akademický rok 1952/53.  1. září zahajuje činnost Vysoká škola ekonomická (VŠE) s pěti fakultami: Všeobecnou ekonomickou, Výrobně ekonomickou, Vnitřního obchodu (brzy přejmenována na Fakultu vnitřního a zahraničního obchodu), Financí a úvěru a Fakultou statistiky; sídlem nové vysoké školy se stala budova někdejší učňovské školy, resp. rektorátu VŠPHV (dnešní Stará budova) na Žižkově.

1968

 • Fakulta politické ekonomie je přejmenována na Fakultu národohospodářskou, Fakulta výrobně ekonomická a Fakulta obchodní zůstávají, Institut národohospodářského plánování získává název Fakulta řízení – z těchto čtyř fakult se pak VŠE skládala po celá 70. a 80. léta.
 • Pedagogové i studenti se účastní reformního procesu, rehabilitují se posluchači vyloučení ze studií v období od r. 1948. Učitelé a studenti se účastní nenásilného odporu proti sovětské okupaci, studenti organizují listopadovou stávku a další protestní akce. Řada pracovníků a studentů VŠE odchází do exilu.

1989

 • Studentská stávka za podpory většiny pedagogů a zaměstnanců přispívá k vítězství „sametové revoluce“ v Československu.

1991

 • Výsledkem reorganizace struktury VŠE je vznik pěti nových fakult: Fakulty financí a účetnictví, Fakulty mezinárodních vztahů, Fakulty podnikohospodářské, Fakulty informatiky a statistiky a Fakulty národohospodářské.
 • VŠE jako první vysoká škola v Československu zavádí od akademického roku 1991/92 do studia kreditní systém – studium je nadále organizováno jako třístupňové: bakalářské, inženýrské a doktorské.
 • Zakládá se Spolek absolventů a přátel VŠE.

1993

 • Dokončení výstavby areálu VŠE na Jižním Městě znamená další výrazné rozšíření prostorového zázemí školy o dalších celkem 15 157 m2 užitkové plochy.

1998

 • VŠE se rozrůstá o šestou fakultu, jíž se stává Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, která doposud působila v rámci Jihočeské univerzity se sídlem v Českých Budějovicích.
 • Na základě mezinárodní evaluace se VŠE stává řádným členem prestižního Společenství evropských manažerských škol CEMS (Community of European Management Schools).
 • První z vědeckých časopisů VŠE Politická ekonomie je zařazen do JCR Social Science databáze Web of Knowledge a stává se impaktovaným časopisem.
 • Dokončena je nová aula v areálu sídla školy na Žižkově.

2000

 • Do čela VŠE je poprvé v dějinách školy zvolena žena, prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

2006

 • VŠE zavádí evropský systém převodu a kumulace kreditů (ECTS).

2010

 • Předána je multifunkční sportovní hala na Třebešíně.
 • Do JCR Social Science databáze Web of Knowledge je zařazen další vědecký časopis VŠE Prague Economic Papers, který se stává druhým impaktovaným časopisem školy.

2011

 • Druhý vědecký časopis VŠE, Prague Economic Papers získal impakt faktor.

2013

 • VŠE slaví 60. výročí svého založení, které si připomněla rozsáhlou výstavou uspořádanou v sídle školy na Žižkově a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci.
 • VŠE otevírá univerzitní mateřskou školu.

2014

 • Do čela VŠE je podruhé v dějinách školy zvolena žena, prof. Ing. Hana Machková, CSc.

2015

 • VŠE otevírá univerzitní byznys akcelerátor s názvem xPORT.
 • VŠE se stává členem mezinárodní organizace AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), která uděluje byznys školám po celém světě prestižní akreditaci „Business Accreditation“.
 • VŠE se stává členem inciativy PRME (Principles for Responsible Management Education).
 • Ve spolupráci s Hospodářskými novinami je spuštěn nový projekt VŠE o…
 • Vychází první díl několikasvazkové řady o historii VŠE.
 • VŠE uděluje čestný doktorát americkému ekonomovi prof. Richardu H. Thalerovi, který o dva roky později získá Nobelovu cenu.

2016

 • Na základě rozhodnutí AACSB je zahájen akreditační proces VŠE.
 • VŠE uděluje čestný doktorát britskému ekonomovi M. Hashem Pesaranovi, přednímu světovému odborníkovi v oblasti organizační antropologie a mezikulturního managementu prof. Geertu Hofstedemu a přednímu světovému odborníkovi v oblasti managementu prof. Henry Mintzbergovi.
 • Slavnostně otevřen „Vencovského klub“.

2017

 • Fakulta podnikohospodářská získává prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS.
 • Je ustaven nový mezinárodní poradní orgán VŠE International Advisory Board, ve kterém zasedají představitelé předních evropských business univerzit a top čeští manažeři.
 • VŠE uděluje čestný doktorát mezinárodně renomovanému vědci v oblasti obecné makroekonomie a hospodářské politiky a jednomu z nejvlivnějších ekonomů dneška prof. Hansi-Werneru Sinnovi.
 • Rektorka VŠE je zvolena do předsednictva Evropské univerzitní asociace.

2018

 • VŠE získává v rámci nových národních akreditačních pravidel institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Ekonomické obory a Informatika.
 • VŠE si výstavou v Atriu RB a samostatnou odbornou monografií připomíná roli VŠE v roce 1968.

2019

 • Rektorka VŠE je zvolena předsedkyní České asociace MBA škol (CAMBAS).
 • Rektorka VŠE je jmenována prezidentkou International Advisory Boardu iaelyon, School of Management.
 • VŠE poprvé v rámci ceny „Pedagog roku“ oceňuje nejoblíbenější pedagogy všech šesti fakult.
 • Fakulta managementu slaví 25 let a Folklorní soubor Gaudeamus VŠE 70 let existence.
 • VŠE pořádá spolu s MČ Praha 3 výstavu k 30. výročí sametové revoluce.
 • Na VŠE je slavnostně odhalena pamětní deska bývalého studenta VŠE Jana Palacha.

2020

 • Fakulta podnikohospodářská obhájí prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS.
 • VŠE se umístila na 50. místě žebříčku Financial Times.
 • Engineers Prague vyhrávají první ročník Univerzitní ligy v ledním hokeji.

2021

 • V pořadí 12. rektorem VŠE je zvolen doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
 • Na základě rozhodnutí AACSB je zahájena poslední fáze mezinárodního akreditačního procesu VŠE.
 • Na VŠE proběhne premiérová Noc vědců.

2022

 • Program MIM CEMS se v žebříčku Financial Times Masters in Management 2022 umísťuje na 25. příčce.
 • Rektor VŠE je zvolen místopředsedou České konference rektorů.
 • Poprvé je v rámci semestru uspořádán Týden inovací ve výuce.
 • Univerzita se umístila v žebříčku nejlepších vysokých škol na 62. místě a v žebříčku Eduniversal 2022 obhájila pozici nejlepší business school ve východoevropském regionu.
 • Před prezidentskými volbami proběhla na VŠE debata kandidátů na prezidenta republiky.

2023

 • Na VŠE otevíráme v atriu Rajské budovy galerii umění PARADISE GALLERY.
 • U příležitosti 70. výročí školy probíhá na Jarově největší festival studentů VŠE „Narozeniny VŠE“.
 • VŠE se také zasadila o zvýšení kybernetické bezpečnosti a zavedla vícefaktorovou autentizaci pro všechny zaměstnance a studenty VŠE.
 • VŠE a Dům RADOST podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci a také podepsala VŠE novou smlouvu o spolupráci s Finanční správou ČR.