Vedení VŠE

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, statutární zástupce rektorky

doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

prorektorka pro strategii

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

prorektor pro mezinárodní vztahy

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prorektor pro vědu a výzkum

Ing. Milan Nidl, MBA

ředitel Centra informatiky