Vedení VŠE

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality, statutární zástupce rektora

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

prorektorka pro mezinárodní vztahy

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

prorektor pro rozvoj a Corporate Relations

prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

prorektor pro vědu, výzkum ​a doktorské studium

Ing. Milan Nidl, MBA

prorektor pro informatiku a digitalizaci