prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium

prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vzdělání
2019 prof., obor Podniková ekonomika a management, FPH VŠE
2014 doc., obor Podniková ekonomika a management, FPH VŠE
2006 PhD., obor Podniková ekonomika a management, FPH VŠE
2003 Mgr., obor Psychologie, FF UK
2001 Ing., obor Podniková ekonomika a management, FPH VŠE

Zaměstnání
2015 – dosud VŠE, katedra podnikání
2014 – 2015 VŠE, katedra manažerské psychologie a sociologie
2003 – 2014 VŠE, katedra psychologie a sociologie řízení
2006 – 2011 VŠE, ředitel Rozvojového a poradenského centra VŠE
2010 – dosud SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, spoluzakladatel, ředitel (2010-2012), člen rady školské právnické osoby (od 2012)
2002 – 2005 Technische Universität Dresden, hostující vědecký pracovník
2003 Siemens, s.r.o., konzultant HR Leadership Development
2001 – 2002 ACE media ventures, Inc., Recruitment Coordinator

Akademické funkce

2018 – dosud vedoucí katedry podnikání, VŠE

2014 – 2022 proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium, FPH VŠE

2015 – 2018 zástupce vedoucí katedry podnikání

Zahraniční studijní a přednáškové pobyty a stáže
2013, 2014 Erasmus University Rotterdam, Nizozemí, výuka (2 x 1 týden)
2007-2009 UNED Madrid, Španělsko, výuka (3 x 1 týden)
2006 Rochester Institute of Technology, NY, USA, odborná stáž (2 týdny)
2004 Syracuse University, NY, USA, Experiential Classroom V. (1 týden)

Odborná činnost
2020 – 2022 garant doktorského studijního programu Management a manažerská ekonomie
2014 – 2022 garant doktorského studijního oboru Podniková ekonomika a management

Vědecko-výzkumná činnost (vybrané projekty)
2020 – 2023 Projekt TAČR „Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků”, vedoucí týmu
2020 – 2022 Projekt GAČR „Revize vlivu otevřených kanceláří na výkonnost a duševní pohodu: případ coworkingu”, vedoucí týmu
2014 – 2018 Projekt 7. rámcového programu EU “Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe” (CUPESSE), vedení týmu v ČR
2013 – 2015 Projekt TAČR – Beta „Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM“ (TB930MPO001), vedoucí týmu
2007 – 2010 Výzkumný projekt 6. rámcového programu EU „Cultural and Innovation Dynamics – Explaining the uneven evolution of human knowledge.“ (CID), vedení týmu v ČR

Publikační činnost
Autor a spoluautor 15 článků publikovaných v časopisech ve Web of Science, mj. ve špičkových světových časopisech jako je Small Business Economics, Technovation, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, The Annals of the American Academy of Political and Social Science a dalších. Autor a spoluautor 7 tuzemských i zahraničních monografií a 21 kapitol v monografiích či učebnicích. Autor dalších 12 recenzovaných článků v tuzemských i zahraničních časopisech. Autor a spoluautor řady výzkumných zpráv a konferenčních příspěvků. Více než 250 citací na Web of Science, více než 1000 citací na Google Scholar.

Členství v redakčních radách, vědeckých radách a související činnost
Člen redakční rady časopisů Československá psychologie, Central European Business Review.
Ad hoc reviewer pro špičkové zahraniční časopisy, Entrepreneurship Theory and Practice, Technovation, Journal of World Business, Journal of Business Research, a řadu dalších.
Člen vědeckých výborů konferencí Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES); Decision Making in SMEs (DEMSME)
Člen oborové rady doktorského studia FPH
Člen vědeckých rad Fakulty podnikohospodářská VŠE, Fakulty ekonomicko-správní, Masarykova univerzita v Brně, Fakulty managementu, Univerzita Komenského v Bratislavě

Získaná ocenění
2019 cena rektorky VŠE za nejlepší odborný článek: 1. místo
2018 Journal of World Business: Best Reviewer Award
2016 cena děkana FPH za nejlepší článek – 3. místo
2013 cena děkana FPH za nejlepší článek – 1. místo
2010 cena děkana FPH za nejlepší konferenční příspěvek
2008 cena děkana FPH za nejlepší zahraniční odbornou knihu

Jazykové znalosti
angličtina