Etický kodex a Etická komise

V souladu s posláním VŠE, jako jednoho z vrcholných center vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti v České republice, které poskytuje stejné studijní a pracovní příležitosti všem svým studujícím, vyučujícím i vědeckým pracovníkům/pracovnicím ve shodě s jejich zařazením bez ohledu na jejich národnost, rasu, pohlaví, původ, sexuální orientaci, tělesnou a kulturní odlišnost, rodinný stav, věk nebo náboženské vyznání, přijímají členové/členky akademické obce VŠE a zaměstnanci/zaměstnankyně VŠE tento kodex, kterým se přihlašují k vyznačeným hodnotám při reprezentaci a zajišťování úkolů VŠE.

  • Autor: webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: