Bakalářské studium v angličtině

Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí také řadu akreditovaných bakalářských programů plně vyučovaných v angličtině.

V těchto programech studují převážně cizinci, a to ze všech koutů světa, nicméně i řada studentů z ČR. Toto studium je pro ně atraktivní z řady důvodů, ať již jde o navázání na středoškolské studium v cizím jazyce, lepší jazykovou vybavenost a s tím související větší možnosti uplatnění jak v dalším studiu tak v profesním životě, studium v multikulturním prostředí atd.

Školné činí 3800 EUR za akademický rok.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat koordinátory jednotlivých programů, jejichž kontakty lze dohledat vždy na webové stránce příslušného programu pod záložkou Contacts v pravém horním rohu.

Nabídka všech bakalářských programů vyučovaných v angličtině

 

  • Autor: webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: