Mezinárodní spolupráce

Rozvoj mezinárodní spolupráce je dlouhodobou strategickou prioritou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) i její nejsilnější stránkou. VŠE spolupracuje s více než 250 vysokými školami po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Austrálie a Nový Zéland) a je členem řady mezinárodních organizací a sítí vysokých škol, např. mezinárodní strategické aliance CEMS (Global Alliance in Management Education) a PIM (Partnership in International Management).

Součástí rektorátu VŠE je Oddělení zahraničních styků (OZS), které poskytuje organizačně-administrativní podporu a informace všem studentům a akademickým i ostatním pracovníkům školy. Za účelem posílení propagace VŠE směrem k zahraničním cílovým skupinám byla zřízena Admission & Marketing Office. Rozvoj mezinárodních vztahů a aktivit jednotlivých fakult je v kompetenci proděkanů pro zahraniční vztahy.

Do zahraničí je vysíláno více než 1000 studentů ročně a obdobný počet zahraničních studentů je přijímán. Většina fakult VŠE kromě výměnných pobytů umožňuje svým studentům realizovat v rámci vybraných studijních plánů i odborné pracovní stáže v zahraničí. Na VŠE úspěšně probíhá i realizace cizojazyčných studijních programů, které jsou akreditovány na všech pražských fakultách.

Přijímání zahraničních akademických pracovníků je zcela v kompetenci jednotlivých fakult, nicméně rektorát také přímo podporuje krátkodobé i dlouhodobé pobyty hostujících profesorů na jednotlivých fakultách.

Za rozvoj internacionalizace byla VŠE opakovaně oceněna pěti akademickými palmami a umísťuje se pravidelně mezi nejlepšími školami v rámci různých mezinárodních hodnocení, např. Eduniversal Business School in Eastern Europe, QS World University Rankings by Subject či Financial Times European Business School Ranking.

VŠE se může pochlubit udělením hned několika prestižních mezinárodních akreditací, včetně EQUIS či ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). V březnu 2024 získala VŠE jako první vysoká škola v České republice akreditaci AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), a zařadila se tak do skupiny elitních světových ekonomických univerzit.