Zprávy o vnitřním hodnocení kvality

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy ekonomické v Praze (dále též „Zpráva o vnitřním hodnocení kvality VŠE“ nebo jen „Zpráva“) je zpracována podle § 12a odst. 4 písm. c) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění (dále též „zákon“), a článku 28 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE.