Studijní programy/obory

Fakulta financí a účetnictví

Finance prezenční čeština
Bankovnictví a pojišťovnictví prezenční čeština
Účetnictví a finanční řízení podniku prezenční čeština
Zdanění a daňová politika prezenční čeština
Vzdělávání v ekonomických předmětech prezenční čeština

Fakulta mezinárodních vztahů

Mezinárodní obchod prezenční čeština
Mezinárodní studia a diplomacie prezenční čeština
Cestovní ruch prezenční čeština
International Business prezenční angličtina
International and Diplomatic Studies prezenční angličtina
Manažer obchodu kombinovaná čeština

Fakulta podnikohospodářská

Podniková ekonomika a management prezenční čeština
Экономика предприятия и менеджмент prezenční ruština
Bachelor of Business Administration prezenční angličtina
Arts Management prezenční čeština

Fakulta informatiky a statistiky

Aplikovaná informatika prezenční čeština
Informační média a služby prezenční čeština
Multimédia v ekonomické praxi prezenční čeština
Matematické metody v ekonomii prezenční čeština
Sociálně-ekonomická demografie prezenční čeština
Statistické metody v ekonomii prezenční čeština
Statistika a ekonometrie prezenční čeština

Národohospodářská fakulta

Ekonomie prezenční čeština
Economics prezenční angličtina
Národní hospodářství prezenční čeština
Veřejná správa a regionální rozvoj prezenční čeština

Fakulta managementu

Management prezenční + komb. čeština