International Advisory Board

International Advisory Board je mezinárodní konzultační reprezentací rektora s působností v oblasti vnitřního hodnocení kvality v rozsahu vyplývajícím ze záležitostí, které rektor předloží IAB k projednání. Členy IAB jmenuje a odvolává rektor z řad z významných mezinárodních odborníků působících v oblasti vzdělávání a ze zástupců zaměstnavatelů.

Členové International Advisory Board:

Člen Instituce, pozice
Thomas Bieger University of St.Gallen, emeritní rektor
Ingmar Björkman Hanken School of Economics, rektor
Josep Franch ESADE Business School, děkan
Zeynep Gürhan  Canli Koç University,  výkonná prezidentka a prorektorka pro pedagogické záležitosti
Jérôme Chabanne-Rive EIASM, výkonný ředitel
Stephanie Morgan University of Aberdeen Business School, ředitelka pro rozvoj
Boyan Neychtev Bel Groupe, generální manažer, D/A/CH & CEE
Marek Prach Asahi Europe & International, regionální ředitel supply chain operací
Ikhlaq Sidhu School of Science and Technology, IE University in Madrid, děkan
Pierre Semal Louvain School of Management, emeritní děkan
Brigitte Streller L´Oréal Česká republika, Maďarsko, Slovensko, generální ředitelka