Správní rada

Správní rada veřejné vysoké školy má nejméně devět členů, jejich počet musí být vždy dělitelný třemi. Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, profesních komor, organizací zaměstnavatelů nebo dalších osob nebo orgánů vykonávajících, podporujících nebo využívajících vzdělávací nebo tvůrčí činnost vysokých škol nebo její výsledky, představitelé územní samosprávy a státní správy a absolventi dané vysoké školy.

Jaká je role Správní rady VŠE?

  1. vydává předchozí písemný souhlas k některým právním jednáním vysoké školy ve vztahu k nemovitým věcem a některým movitým věcem,

  2. projednává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy, předloženou rektorem, a dodatky k této zprávě,

  3. schvaluje rozpočet a střednědobý výhled veřejné vysoké školy, předložený rektorem,

  4. schvaluje strategický záměr veřejné vysoké školy,

  5. projednává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření veřejné vysoké školy, předložené rektorem.

  6. vyjadřuje se k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor, dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti veřejné vysoké školy.

Členové Správní rady VŠE:

Jméno Role Poznámka
Jan Fischer člen (externí)Vláda ČR - bývalý předseda vlády
Dušan Hradil člen (externí)Ministerstvo financí - vrchní ředitel sekce Finanční trhy
Miroslava Kopicová člen, místopředseda (externí)Národní vzdělávací fond, Praha - ředitelka
Petr Kříž člen, místopředseda (externí)PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. - Partner/Regulatory & Policy Leader
Karel Melzoch člen (externí)VŠCHT Praha - emeritní rektor
Aleš Michl člen (externí)ČNB - Guvernér
Jiří Nekovář předseda, členEuro – Trend, s.r.o. Praha - jednatel
Pavel Pichler člen (externí)Advantage International - ředitel pro region South-Central Europe
Miroslav Rumler člen (externí)RELIANT s. r. o. - jednatel a ředitel společnosti
Jana Říhová člen (externí)MŠMT - ředitelka odboru
Jiří Volf člen (externí)Ministerstvo financí - poradce
Michal Vronský člen (externí)Praha 3 - starosta

Tajemník Správní rady

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.