Správní rada

Správní rada veřejné vysoké školy má nejméně devět členů, jejich počet musí být vždy dělitelný třemi. Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, profesních komor, organizací zaměstnavatelů nebo dalších osob nebo orgánů vykonávajících, podporujících nebo využívajících vzdělávací nebo tvůrčí činnost vysokých škol nebo její výsledky, představitelé územní samosprávy a státní správy a absolventi dané vysoké školy.

Jaká je role Správní rady VŠE?

  1. vydává předchozí písemný souhlas k některým právním jednáním vysoké školy ve vztahu k nemovitým věcem a některým movitým věcem,

  2. projednává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy, předloženou rektorem, a dodatky k této zprávě,

  3. schvaluje rozpočet a střednědobý výhled veřejné vysoké školy, předložený rektorem,

  4. schvaluje strategický záměr veřejné vysoké školy,

  5. projednává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření veřejné vysoké školy, předložené rektorem.

  6. vyjadřuje se k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor, dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti veřejné vysoké školy.

Členové Správní rady VŠE

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
předseda Správní rady
 jednatel Euro – Trend, s.r.o. Praha
PhDr. Miroslava Kopicová
místopředsedkyně Správní rady
ředitelka Národní vzdělávací fond, Praha
Ing. Petr Kříž FCCA
místopředseda Správní rady
Partner/Regulatory & Policy Leader PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.
Ing. Jan Fischer, CSc. bývalý předseda Vláda ČR
Ing. Vladislava Hujová bývalá starostka městské části Praha 3
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
emeritní rektor VŠCHT Praha
Ing. Aleš Michl, Ph.D. guvernér ČNB
Ing. Pavel Pichler, Ph.D. ředitel pro region South-Central Europe Advantage International
Jiří Ptáček starosta městské části Praha 3 Praha 3
Ing. Miroslav Rumler jednatel a ředitel společnosti RELIANT s. r. o.
Ing. Jana Říhová ředitelka odboru MŠMT
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. poradce Ministerstvo financí ČR

Tajemník Správní rady

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.