Magisterské studium v angličtině

Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí také řadu akreditovaných magisterských programů plně vyučovaných v angličtině.

Tyto programy nabízí zájemcům studium ve skutečně multikulturním prostředí, jelikož se v nich potkávají studenti nejrůznějších národností ze všech koutů světa. Absolvování těchto programů jim otevírá široké možnosti profesního uplatnění v mezinárodním prostředí.

Školné činí 3800 EUR za akademický rok.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat koordinátory jednotlivých programů, jejichž kontakty lze dohledat vždy na webové stránce příslušného programu pod záložkou Contacts v pravém horním rohu.

Nabídka všech magisterských programů vyučovaných v angličtině

  • Autor: webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: