prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality, statutární zástupce rektora

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vzdělání
2014 doc., VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní obchod
2009 Ph.D., VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní ekonomické vztahy (Evropská studia)
2004 Ing., VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní ekonomické vztahy (Mezinárodní obchod)

Zaměstnání
2021 – dosud VŠE, Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
2007 – 2020 VŠE, Katedra světové ekonomiky,
2009 – 2018 Universita Karlova, Filosofická fakulta, přednášející programů ECES a UPrague
2001 – 2012 Český statistický úřad, Oddělení konjunkturálních průzkumů

Akademické funkce
2012 – 2022 proděkan pro pedagogickou činnost, FMV VŠE

Členství ve vědeckých a redakčních radách
2016 – dosud vědecká rada Fakulty mezinárodních vztahů, VŠE
2020 – dosud vědecká rada Ekonomické fakulty, VŠB-TUO

Odborná činnost
2022 Regionální rozměr komunikace předsednictví a spolupráce se školami, TAČR, řešitel
2021 Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů? TAČR, řešitel
2019 – 2020 Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn, TAČR, hlavní řešitel
2020 Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU, TAČR, řešitel
2019 Miami University, Farmer School of Business, Oxford, Ohio, hostující profesor (Recent Issues in Macroeconomics, Money and Banking)
2017 – dosud Národní akreditační úřad, hodnotitel pro oblast Ekonomické obory
2015 Projekt: Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment, Mezinárodní visegrádský fond, člen řešitelského týmu
2013 Wirtschaftsuniversität Wien, hostující profesor (Transition and Association Process of the CEE Region)
2013 – 2014 Current Trends and Perspectives in China – V4 Trade and Investment, Mezinárodní visegrádský fond, spoluřešitel
2007 – 2009 Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu? GAČR, člen řešitelského týmu

Publikační činnost
Autor a spoluautor 5 knižních monografií, 7 článků v databázích Web of Science a SCOPUS a řady příspěvků v domácích i zahraničních monografiích, odborných časopisech a konferenčních sbornících. Autor řady expertních vystoupení ve sdělovacích prostředcích.

Odborný zájem
Světová ekonomika, globalizace, inovace, hospodářský růst

Jazykové znalosti
angličtina, němčina, španělština