prorektor pro rozvoj a Corporate Relations

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vzdělání
1996 Ing., VŠE, obor Informační technologie
2003 Ph.D., VŠE, obor Informatika
2009 doc., VŠE, obor Informační technologie

Zaměstnání

1998 – dosud VŠE, katedra informačních technologií

2015 – 2022 VŠE, xPORT Business Accelerator

Akademické funkce

2013 – dosud vedoucí katedry informačních technologií, VŠE

2019 – dosud akademický ředitel MBA programu Data and Analytics for Business Management powered by KPMG, VŠE

Odborná činnost

2002 – 2009 zástupce ČR v ISO/IEC JTC1 SC7 Podvýbor pro softwarové a systémové inženýrství

2002 – 2007 editor mezinárodní normy ISO/IEC 25021 Measurement primitives

2006 – 2008 spoluřešitel grantového projektu GAČR reg. č. GA201/06/0175 Modifikace modelu řízení informatiky

2007 – 2010 hlavní řešitel grantového projektu GAČR reg. č. GA201/07/0455 Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky

2008 – 2010 spoluřešitel grantového projektu reg. č. GA201/08/0663 Inovace informačních systémů podporující konkurenceschopnost podniků

2010 – 2012 spoluřešitel grantového projektu reg. č. GAČR P403/10/0092 Pokročilé principy a modely řízení podnikové informatiky

2010 – 2016 člen Rady podprogramu ALFA TAČR

2014 – 2016 hlavní řešitel grantového projektu reg. č. TAČR TA04011691 Automatizovaná extrakce byznys pravidel se zpětnou vazbou

2014 – 2020 předseda oborového panelu EPSILON TAČR pro oblast matematika, statistika, informatika a společenské vědy včetně ekonomie

Členství ve vědeckých a redakčních radách

2014 – dosud člen vědecké rady FIS VŠE

2017 – dosud člen vědecké rady FIM UHK

2022 – dosud člen vědecké rady VŠPP

Publikační činnost
Autor a spoluautor 12 monografií a učebnic, více než 70 článků v českých a zahraničních odborných časopisech, sbornících a denním tisku.

Odborný zájem
Datová analytika, inovace, startupy

Jazykové znalosti
angličtina, španělština