kancléř

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vzdělání

 • 1999 Mgr., Historie, MU v Brně
 • 2002 Mgr., Maďarská filologie, UK v Praze
 • 2007 Ph.D., Historie – obecné dějiny, MU v Brně

Studijní pobyty

 • 1994 – 1995 Maďarsko, Eötvös Loránd University, Budapesť (1 semestr)
 • 1998 Maďarsko, Europe Institute – Hungarian Academy of Sciences, Budapešť (2 měsíce)
 • 2002 – 2006 Maďarsko, Eötvös Loránd University, Budapesť (4 roky)

Zaměstnání

 • 2006 – 2013 Univerzita Karlova v Praze
 • 2013 – 2015 Slezská univerzita v Opavě
 • 2013 – dosud VŠE v Praze
 • 2015 – dosud JU v Českých Budějovicích

Akademické funkce

 • 2013 – 2014 proděkan pro vědu a zahraniční styky, SU v Opavě, FVP
 • 2016 – dosud kancléř VŠE

Pedagogická činnost

 • VŠE, Národohospodářská fakulta
 • UK, Filozofická fakulta
 • SU, Fakulta veřejných politik
 • JU, Filozofická fakulta

Odborná činnost

 • 2006 – 2013 organizace restrukturalizace pětiletých magisterských oborů na FF UK včetně organizace akreditačního procesu doktorského studia a oborů habilitačního a jmenovacího řízení; příprava nové podoby doktorského studia
 • 2008 – dosud vedení a spolupodíl na řadě vědeckých projektů (řešitel grantového projektu GAČR, vedoucí řešitelského týmu grantového projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR, řešitel a spoluřešitel interních univerzitních grantů, spoluřešitel mezinárodního vědeckého projektu Visegrad Fund)
 • 2013 – 2014 šéfredaktor a člen výkonné redakce mezinárodního vědeckého recenzovaného časopisu Central European Papers, Opava (– Székesfehérvár), Česká republika (– Maďarsko)
 • 2013 – dosud vědecký tajemník CPD VŠE

Členství ve vědeckých radách a v profesních organizacích

 • CPD VŠE, člen vědecké rady
 • Hungarian Academy of Sciences (Magyar Tudományos Akadémia), Maďarsko, člen širšího pléna
 • Hungarian Historical Society, Maďarsko

Členství v redakčních / vědeckých radách odborných časopisů

 • Öt kontinens (Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest) – Cinq Continents (Les cahiers du Département d’Histoire moderne et contemporaine Université Eötvös Loránd Budapest), Budapest (– Bordeaux)
 • Prague Papers on the History of International Relations, Praha (– Wien)
 • West Bohemian Historical Review, Plzeň (– Hamburg)
 • Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, Plzeň
 • Közép-Európai Tanulmányok, Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata, Szeged, Maďarsko
 • Dvacáté století / The Twentieth Century, Praha
 • Koło Historii, Lublin, Polsko
 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio Balcaniensis et Carpathiensis, Lublin, Polsko
 • Central European Papers, Opava (– Székesfehérvár), Česká republika (– Maďarsko); 2013–2014

Publikační činnost

Autor a spoluator monografických publikací; autor a spoluator desítek odborných studií v českém, anglickém, maďarském a německém jazyce zejména z oblasti politicko-hospodářských dějin, mezinárodních vztahů a národnostní problematiky v meziválečném období ve střední Evropě s důrazem na Československo a Maďarsko; autor studií o celkovém rozsahu více jak 700 tiskových stran vydaných v ústředních časopisech vydávaných Akademií věd ČR, v. v. i.; ohlasy prací ve formě desítek citací v odborných studiích a v monografických publikacích vydaných v Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, na Slovensku, v USA a ve Velké Británii.

Odborný zájem

 • akreditace na národní a mezinárodní úrovni;
 • politicko-ekonomický a sociokulturní vývoj střední Evropy ve 20. století; politicko-právní a hospodářské postavení národnostních menšin v prvorepublikovém Československu; mezinárodní vztahy zejména ve střední Evropě ve 20. století; dějiny vysokého školství s důrazem na vysokoškolskou výuku ekonomických disciplín v Československu a v Maďarsku ve 20. století

Jazykové znalosti

 • angličtina, maďarština (akt.)
 • němčina, ruština (pas.)