prorektorka pro mezinárodní vztahy

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vzdělání

1981
Ing., VŠE, obor Ekonomika zahraničního obchodu
1990
CSc., VŠE, úsek zahraniční obchod
1994
doc., VŠE, obor Mezinárodní obchod
2004
prof., VŠE, obor Mezinárodní obchod

Zaměstnání

1981 – 1991
VŠE, katedra ekonomiky a řízení zahraničního obchodu
1991 – dosud
VŠE, katedra mezinárodního podnikání

Akademické funkce

2002 – 2014
vedoucí katedry mezinárodního obchodu, VŠE
2006 – 2014
prorektorka pro zahraniční vztahy a PR, VŠE
2014 – 2022
rektorka, VŠE

Odborná činnost

1990 – 1995
Université Robert Schuman Strasbourg, hostující profesorka
1990 – dosud
Francouzsko-český institut řízení, VŠE, ředitelka
1996 – 2004
expertní činnost v programech PHARE
1997 – dosud
Université Jean Moulin Lyon 3, IAE de Lyon, hostující profesorka
1998 – 2005
Université de Nice Sophia Antipolis, IAE de Nice, hostující profesorka
1998 – 2014
Université Paris 1 – Panthéon – Sorbonne, IAE de Paris, hostující profesorka
2002 – 2004
hlavní řešitelka grantového projektu GAČR, reg. č. 402/02/1546
2005 – 2007
hlavní řešitelka grantového projektu GAČR, reg. č. 402/05/2643
2006 – 2014
členka Výkonného výboru CEMS 2012 – dosud členka International Advisory Board iaelyon, School of Management, od roku 2019 předsedkyně IAB 2014 – dosud členka Strategického výboru CEMS
2015 – 2023
členka International Advisory Board WU (Wirtschafts Universität Wien)
2015 – dosud
členka Výkonného výboru EIASM (European Institute for Advanced Studies in Management)
2017 – 2021
členka Výkonného výboru EAU (European University Association)
2017 – dosud
členka Správní rady AMU (Akademie múzických umění)
2019 – dosud
předsedkyně CAMBAS (Česká asociace MBA škol)

Členství ve vědeckých a redakčních radách

2000 – dosud
členka vědecké rady VŠE
2002 – dosud
členka vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů, VŠE
2014 – 2023
členka vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
2015 – 2022
členka vědecké rady Ekonomické univerzity v Bratislavě
2018 – 2022
členka vědecké rady České zemědělské univerzity
2014 – 2022
Prague Economic Papers, předsedkyně ediční rady impaktovaného časopisu
2011 – dosud
CEBR, členka ediční rady recenzovaného časopisu

Publikační činnost

Autorka a spoluautorka 21 monografií a učebnic, vedoucí autorského kolektivu či spoluautorka 8 vysokoškolských učebních textů, více než 120 článků v českých a francouzských odborných časopisech, sbornících a denním tisku, spoluautorka řady výzkumných studií, autorka či spoluautorka odborných překladů z angličtiny a francouzštiny, autorka recenzí a odborných posudků.

Státní mezinárodní vyznamenání a další ocenění

1996
Chevalier dans l´Ordre des Palmes académiques (Rytíř řádu Akademických Palem) – státní vyznamenání udělené premiérem vlády Francouzské republiky na základě návrhu Ministerstva školství
2002
Cena nakladatelství GRADA, kategorie ekonomické literatury, „Mezinárodní marketing a obchod“
2006
Cena nakladatelství GRADA, kategorie ekonomické literatury, „Mezinárodní marketing“
2016
Chevalier de la Légion d´Honneur (Rytíř řádu Čestné legie), státní vyznamenání udělené prezidentem Francouzské republiky
2021
Commandeur dans l´Ordre des Palmes académiques (Komandér řádu Akademických Palem), státní vyznamenání udělené premiérem vlády Francouzské republiky

Odborný zájem

Mezinárodní podnikání, marketingové řízení

Jazykové znalosti

francouzština, angličtina, ruština