rektor

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vzdělání
1984 Ing., obor Finance, VŠE
2003 Ph.D., obor Finance, VŠE
2005 doc., obor Finance, VŠE
Stáže
1991 půlroční stáž v Bank Austria ve Vídni
Zaměstnání
1984 – 1990 VŠE, katedra financí a úvěru
1990 – dosud VŠE, katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Akademické funkce
1994 – 1998 vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE
2006 – 2014 děkan Fakulty financí a účetnictví, VŠE
2014 – 2022 prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, VŠE
2022 – dosud rektor, VŠE
Odborná činnost
1999 – 2001 hlavní řešitel grantu GAČR, reg. č. GA 402/99/1204
2000 – dosud člen vědeckého grémia České bankovní asociace
2004 – dosud člen správní rady Certifikačního ústavu, VŠE
2006 – 2008 hlavní řešitel grantu GAČR, reg. č. GA 402/06/0700
2009 – dosud člen Rozkladové komise ČNB
Členství ve vědeckých a redakčních radách
1994 – dosud člen redakční rady časopisu Bankovnictví
2006 – dosud člen vědecké rady VŠE
2006 – dosud člen vědecké rady Fakulty financí a účetnictví, VŠE
2011 – dosud člen vědecké rady Národohospodárskej fakulty EU Bratislava
Publikační činnost
Autor a spoluautor 10 monografií a učebnic, 30 článků v českých a zahraničních odborných časopisech a 13 výzkumných studií.
Odborný zájem
komerční bankovnictví, finanční deriváty
Jazykové znalosti
angličtina