VŠE nabízí ukrajinským studentům různé formy pomoci

Aktualizováno 15. 3. 2022

V souvislosti se situací na Ukrajině poskytne VŠE a její fakulty tyto formy pomoci:

  1. VŠE poskytne uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou rodinnými příslušníky studentů VŠE, ubytování ve svých prostorách na Točné. Kapacita tohoto ubytovacího zařízení je 25 osob. Žádosti prosím směrujte na kancléře VŠE doc. Mgr. Andreje Tótha, Ph.D. (kancler@vse.cz). – KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA
  2. VŠE je připravena přijmout ke studiu v češtině nebo angličtině celkem 40 ukrajinských studentů (5 na každou pražskou fakultu + 15 na Fakultu managementu v Jindřichově Hradci), kteří v důsledku situace na Ukrajině nebudou moci pokračovat ve studiu ekonomických studijních programů na ukrajinských vysokých školách, a poskytnout jim stipendium na pokrytí nákladů na studium a pobyt v ČR. Stipendium ve výši 15 000 Kč/měsíc bude uprchlíkům vypláceno od okamžiku, kdy budou přijati na VŠE do konce srpna 2022. Následně VŠE zajistí řešení, aby tito studenti-uprchlíci mohli pokračovat ve studiu i v dalším akademickém roce. Kontakt: kancler@vse.cz. KAPACITA VŠE JE JIŽ NAPLNĚNA. V případě zájmu o studium ekonomie, obchodu, managementu a příbuzných programů se můžete obrátit i na jiné pražské vysoké školy, více ZDE, případně i na vysoké školy mimopražské, více ZDE.
  3. Stávající ukrajinští studenti VŠE, kteří ztratí finanční podporu od rodiny, mohou požádat děkana své fakulty o poskytnutí jednorázového mimořádného stipendia (žádost se podává přes Kontaktní centrum v InSISu).
  4. Studenti, kteří by v důsledku traumat způsobených válkou potřebovali psychologickou pomoc, se mohou obrátit na Akademickou psychologickou poradnu, která jim takovou pomoc přednostně poskytne. Studenti mohou napsat ac@vse.cz a následně dostanou konkrétní informaci a datu, hodině a jménu poradce či poradkyně, kteří se jim v daném čase budou věnovat.
  5. V případě studijních otázek a problémů se mohou studenti obrátit na své studijní referentky nebo proděkany pro studium.
  6. O podporu a pomoc v této tíživé situaci se mohou studenti obrátit i na své kolegy studenty – členy Akademického senátu VŠE:

 

Důležité odkazy

Informace pro občany Ukrajiny na stránkách Ministerstva vnitra ČR

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Pomoc cizincům žijícím v České republice – Arcidiecézní Charita Praha

https://praha.charita.cz/sluzby/migrace/

Sdružení pro integraci a migraci

https://www.migrace.com/cs/delame/pravni-socialni-poradenstvi/pravni-poradenstvi